NAINOVODOVODNISTOLPBREŽICE-44
Naino: Vodovodni stolp v Brežicah

Brežiški vodovodni stolp je bil zgrajen leta 1914 za zagotavljanje primernega tlaka v mestnem vodovodu. Je eden redkih vodnih stolpov v Sloveniji in edini, ki je po novem odprt za javnost. Občina Brežice ga je po načrtih arhitektov Tadeje Šepec Bizjak in Grega Bizjaka iz biroja Naino lani celostno obnovila in uredila spremljajoči center za obiskovalce.

Dvigalo, katerega gradnja je bila zaradi okroglega tlorisa svojevrsten izziv, obiskovalce popelje do vrha stolpa z razglednim prostorom, ki je urejen v nekdanjem betonskem vodohramu. Ob prenovi so vanj na več mestih izrezali odprtine in s tem odprli poglede skozi velika okna v značilnem lesenem predalčju, ki so bila pred tem le dekorativna. Izziv je bila tudi neugodna akustika v valjastem volumnu stolpa, kar so rešili z akustičnimi ploščami na ravnih površinah, ki učinkovito udušijo odmeve.

Komaj tri leta po otvoritvi, leta 1917, je bil stolp poškodovan v potresu. Zato so ob sedanji prenovi spodnji, zidani del ojačali z vertikalnimi betonskimi vezmi, umeščenimi v vrezane kanale v steni, ter z ojačitvami iz aramidnih vlaken.

Center za obiskovalce so zasnovali v manjši stavbi tik ob stolpu, ki je bila del mestnega obzidja. V njej so uredili info točko, kavarno, sanitarije in prostore za zaposlene.

Arhitekta sta vzpostavila jasno ločnico med starim in novim: stare elemente, kot je na primer spiralno stopnišče, sta pobarvala zeleno, novi posegi pa so v beli barvi. Pozornost sta namenila tudi nočni podobi stolpa: osvetljene so samo ključne točke, kot so venec oken, balkoni s čipkasto ograjo in vhodna vrata.

Obiskovalci si lahko na pitnikih pred stolpom in na njegovem vrhu natočijo vodo. Ta vsebinski poudarek iz tehnične dediščine in razglednega stolpa naredi spomenik vodi, ki je bila vedno ključnega pomena za mesto ob sotočju Save in Krke.

Arhitekta svojo vlogo vidita v usmerjanju in mediaciji med različnimi akterji in interesi. Vedno poskušata najprej veliko poslušati in šele nato snovati intervencije. O projektu pravita, da sta želela pristopiti na spoštljiv in skromen način. »Odstraniti sva hotela ves balast in s skromnim preoblikovanjem izpostaviti kvaliteto obstoječega.«

 

 

Ime projekta: Vodovodni stolp Brežice
Avtor arhitekture: Grega Bizjak in Tadeja Šepec Bizjak (NAINO arhitekturni biro)
Naročnik: Občina Brežice
Lokacija: Brežice

Leto gradnje: 1914
Leto prenove: 2023 (2020 začetek projekta)
Bruto površina stavbe: 477,1 m2
Etažnost: K+P+6
Zemljišče: 333 m2

Center za obiskovalce:
Bruto površina stavbe: 208 m2
Etažnost: P
Zemljišče: 291 m2 

Sodelavci: Črt Breskvar (arhitektura), Mitja Škerjanc (krajinska arh.), Nika Šubic (akustika)

Gradbene konstrukcije: Gašper Rus, ZMRK d.o.o.
Elektro inštalacije: Anton Ereš
Strojne inštalacije: Drago Bohorič (HitPro)
Požarna varnost: Andrej Fojkar (Fojkarfire)
Odgovorna konservatorka: Mojca Veršek Rems, ZVKDS, OE Novo mesto

Izvajalec: SL-inženiring Boršt d.o.o.

Foto: Katarina Kovačič
Napisal: Patrik Benedičič

Prispevek je bil prvič objavljen v Outsider #37: Kaj je arhitektura?

Naroči Outsider, razširi svoj pogled

Mailchimp brez napisa

Povezani članki