Atelje-Hocevar-Cetrtni-center-Golovec-KAM0148-2310-splet
Atelje Hočevar: Center Četrtne skupnosti Golovec

V bližini Štepanjskega naselja, na meji med eno najgosteje poseljenih sosesk v Ljubljani in podeželsko krajino na vzhodnem obrobju mesta, je mestna občina zgradila večnamenski Center Četrtne skupnosti Golovec. Stavba, ki so jo zasnovali v Ateljeju Hočevar, pod eno streho združuje prostore za dejavnosti več generacij in sedež četrtne skupnosti.

Nova pridobitev lokalne skupnosti se nahaja v območju centralnih dejavnosti v neposredni bližini osnovne šole, kjer je prostor že našlo več raznolikih športnih dejavnosti, od plezanja do skvoša. Stavba je orientirana v smeri sever–jug, vzporedno s Pesarsko cesto, proti kateri se obrača z zahodno stranico, medtem ko na vzhodni strani skupaj s plezalnim centrom na vzhodu in nogometno dvorano na jugu tvori manjši trg. Ker je stavba namenjena primarno lokalni skupnosti, v projekt niso vključili novih parkirnih mest za avtomobile, se pa navezuje na obstoječe parkirišče med cesto in gradbenim zemljiščem, pod nadstreškom pa so urejena mesta za kolesa.

Na urbanistični ravni je bil cilj zasnove omogočiti dobro prehodnost območja. Stavbno telo je vzdolžni kubus, po višini deljen na dve lameli pritličja in nadstropja. Nadstropna lamela je previsno zamaknjena proti jugu, tako da na tej strani tvori nadstrešek nad glavnim vhodom, na severu pa nadstropno teraso.

Programska zasnova centra je poudarjeno medgeneracijska, zato imajo svoje prostore v njej tako mladinske kot upokojenske organizacije. V pritličju stavbe se nahajajo prostori četrtne skupnosti z večnamensko dvorano in okrepčevalnico, nadstropje je namenjeno klubskim prostorom za mlade z zunanjo teraso in prostorom za starejše s plesno dvorano. Mladi so prostor opremili po svojih potrebah skupaj z arhitekti, dnevni center aktivnosti za starejše pa skrbi za večjo socialno vključenost starejših. V kleti so prostor našle športne garderobe in klubske pisarne ter tehnični prostori. Program centra je v zunanjem prostoru dopolnjen z baliniščem, ki tako na zahodni stranici, obrnjeni proti soseski, vzpostavlja prizorišče vsakdanje dejavnosti.

Servisno jedro je umeščeno v središče tlorisa, prostori za dejavnosti pa se nizajo po obodu, ki je v celoti zastekljen in v nadstropju senčen s fasadnimi vertikalami iz termično obdelanega lesa. Kletni prostori za uporabnike, umeščeni na vzhodno stranico, so osvetljeni z montažnimi svetlobnimi jaški.

»Kljub specifičnemu in pestremu programu smo želeli ustvariti stavbo paviljonskega značaja – transparentno, prosojno in lahkotno,« razložijo arhitekti. Zato je uporaba armiranega betona minimalna, prav tako pa so zožili tudi nabor materialov – steklo, jeklo in les –, ki iz elementov arhitekture prehajajo še na polje opreme.

»Četrtni center Golovec je paviljon, ki s svojo toplino lesa in odprtostjo vabi vsakega mimoidočega. Njegova preprostost in prilagodljivost omogočata, da kljub različnim in nevsakdanjim zahtevam različnih uporabnikov ohranja svojo identiteto,« še dodajajo avtorji zasnove.

Situacija
Tloris kleti
Tloris pritličja
Tloris nadstropja
Vzdolžni prerez (sever–jug)
Prečni prerez (zahod–vzhod)

 

Ime projekta: Center Četrtne skupnosti Golovec
Avtor projekta: Atelje Hočevar d.o.o., doc. Primož Hočevar, Tine Brinc
Investitor: Mestna občina Ljubljana
Lokacija: Ljubljana

Leto načrtovanja: 2018–20
Leto izvedbe: 2020–23

Površine skupaj: 1269 m² bruto, 1026 m² neto
Klet: 358 m²
Pritličje: 335 m²
Nadstropje: 332 m²
Terasa v nadstropju 39 m²
Pozidana površina: 422 m²
Parcela: 984 m²

Projektanti: Atelje Hočevar d.o.o. (arhitektura, zunanja ureditev in notranja oprema)
Urbanistična  preveritev: prof. Janez Koželj
Gradbene konstrukcije:
Piring Vojko Pirjevec s.p. (betonske konstrukcije)
Razpon d.o.o. (jeklene konstrukcije)
Elektro inštalacije: Biro Lovšin d.o.o.
Strojne inštalacije: I. S. P. d.o.o., Kamnik
Kuhinjska tehnologija: Proprima d.o.o.
Vizualizacije: Prorender Toni Topolovec s.p.

Izvajalci:
Glavni izvajalec gradbeno-obrtniških del: Dema Plus d.o.o.
Nadzor: Gregor Lukan s.p.
Izdelava opreme po meri: Lesing d.o.o.
Izvajalec strojnih inštalacij: I. S. P. d.o.o., Kamnik
Izvajalec elektro inštalacij: Eurolux d.o.o.

Dobavitelji gradbenih materialov:
Lesene stopnice, obloge, fasada: R LES, lesarski inženiring, Robert Majal s.p.
Kovinske obloge in konstrukcija: Imširović d.o.o.
Lesena strešna konstrukcija: Rubner Group
Stavbna oprema: MIK d.o.o.
Dobavitelji hišne tehnike: Schindler Slovenija d.o.o. (dvigalo)
Dobavitelj notranje opreme: AB3 d.o.o.

Pripravil: L. J.
Foto: Miran Kambič

Naroči Outsider, razširi svoj pogled

Mailchimp brez napisa

Povezani članki