03 YT_Outsider_Podcast_OArhitekturi_cover_MKlemen_2024
O arhitekturi #03: Ana Lovrec Medved in Timotej Jevšenak o prihodnosti zgodovine arhitekture

Gosta tretje epizode Outsiderjevega podcasta sta arhitekta Ana Lovrec Medved in Timotej Jevšenak. Pogovor vodi arhitekt Lenart Piano.

Ana Lovrec Medved je arhitektka in publicistka, ki je leta 2021 magistrirala pod mentorstvom prof. Maruše Zorec na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, študij pa je deloma opravila tudi na Fakulteti za arhitekturo v Liegu v Belgiji. Tekom študija je sodelovala pri mnogih delavnicah in projektih, ob tem pa je delala tudi kot novinarka in urednica na ljubljanskem radiu Terminal. Že od začetka jo zanimata zgodovina in interdisciplinarnost arhitketure, kar kaže tudi v lastnih projektih raziskovanja arhitekturne zgodovine, predvsem iz obdobja modernizma. S projekti Spremembe, vodnik po mariborski arhitekturi med letoma 1920 in 2000 ter magistrsko nalogo z naslovom Kreativna industrija, idejna zasnova prenova Mariborske tekstilne tovarna v kreativno četrt Melje opozarja na stanje arhitekture 20. stoletja v Mariboru. Od končanega študija deluje tako v praksi, največ v sodelovanju z transform, arhitekturno pisarno, AU arhitekti in Studiem.A+V. Ob tem pa je aktivna tudi na področju arhitekturne publicistike, kot piska in urednica revije Hiše, ter piska v reviji AB. Od leta 2023 je doktorska kandidatka na Inštitutu za arhitekturno teorijo, umetnostno zgodovino in kulturne študije na Tehnični univerzi v Gradcu, kjer raziskuje socio-politične in kulturne vplive na razvoj arhitekture med letoma 1918 in 1945 v Mariboru. Skozi svoje projekte poskuša aktivno opozarjati na pomembnost dediščine v prostoru, o čemer aktivno piše tudi v svoji doktorski disertaciji, kjer želi jasno razviti pomen interdisciplinarnosti arhitekture v povezavi s socio-političnim in kulturnimi vplivi v prostoru.

Timotej Jevšenak, 1995 (Celje) je maturiral Gimnaziji Celje – Center, Umetniška gimnazija – Likovna smer (2014). Ob zanimanju za arhitekturo in prostor, likovno umetnost, oblikovanje in fotografijo, se je v gimnazijskih letih pogosto spogledoval še z gledališčem, glasbo in filmom, ter deloval kot povezovalec raznih kulturnih prireditev. Leta 2021 je magistriral na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, kjer se je v času izobraževanja ob rednih študijskih aktivnostih udeleževal različnih projektov pod mentorstvom domačih in tujih strokovnih mentorjev. Po zaključku študija se v domačem prostoru in regiji Zahodnega Balkana uveljavlja na polju arhitekture, urbanizma, oblikovanja, ter strokovnega raziskovanja. Deluje kot asistent in raziskovalec na ljubljanski Fakulteti za arhitekturo, svoje prispevke in razmisleke pa redno objavlja v strokovni publicistiki. Je avtor in soavtor raznih objavljenih in odmevnih projektov; zgodovina ljubljanske šole za arhitekturo v okviru razstave Mladi smo in živi (Cankarjev dom, 2020), prostorsko-infrastrukturni problematika ljubljanskega železniškega vozlišča (Vizije so 17 – Meje ali priložnosti?, Galerija Kresija Ljubljana, 2022), projekt Tendence – celjska arhitektura in urbanizem 1955-1985 (2018-2021) … Ob Nagradi Beograjskega Salona arhitekture (2022) za strokovno raziskavo “Borba za arhitekturo” – Vprašanje kolektivne identitete arhitekture v Jugoslaviji, je prejemnik nacionalne Plečnikove medalje za prispevek k arhitekturni kulturi in teoriji (2019), Brumnove nagrade za odlično slovensko oblikovanje (2019), ter občinske nagrade Celjske zvezde za najboljši kulturni dogodek zadnjih dveh let v regiji (2019).

Mailchimp brez napisa

Povezani članki