OFIS_PEGLEZEN_PHOTO@TOMAZ-GREGORIC_11
OFIS: Prenova stanovanja v Pegleznu
Getting your Trinity Audio player ready...

Arhitekt Jože Plečnik je v začetku 30. let prejšnjega stoletja načrtoval nov magistrat mesta Ljubljana. Monumentalni kompleks je bil predviden ma širšem območju tržnic. Tam je namreč prvotno stalo semenišče, ki pa je bilo v potresu 1895 uničeno. Od velikopoteznega načrta so bili izvedeni le fragmenti: kolonade ljubljanskih tržnic.  Del celotne ureditve je bilo tudi oblikovanje zaključka Poljanske ceste. Od nekdaj je tam stala ozka in dolga stavba, ki je zaradi svoje nenavadne oblike dobila ime Peglezen.

Investitorja izgradnje Plečnikovega Peglezna sta bila Matko Prelovšek in njegova soproga Elza. Matko Prelovšek je bil v tistem času vodja ljubljanskega gradbenega urada. Njegova velika naklonjenost do Plečnika pa je zelo pripomogla k realizaciji tega, čemur danes rečemo Plečnikova Ljubljana.

Peglezen je nenavadna stavba v številnih pogledih. Njen najožji del meri v širino komaj dobre tri metre. V drugem nadstropju je zaključena z zastekljeno stebriščno lopo, ki je njen najrazpoznavnejši element. Prav nenavadno pa je stopnišče, ki je pomaknjeno v vogal stavbe. Stopnišče ploskve so postavljene poševno glede na prostor, kar ustvarja zanimivo prostorsko prehajanje in optimalen funkcionalni izkoristek prostora.

Arhitekturna pisarna OFIS, ki jo vodita Špela Videčnik in Rok Oman, je letos zaključila s prenovo stanovanja v drugem nadstropju. Prejšnji lastniki so že pričeli s prenovo, ki  pa ni bila strokovna in na srečo tudi ne dokončana. Prva naloga arhitektov je bila prostor povrniti v prvotno stanje. Nove instalacije je bilo potrebno napeljati tako, da so povsem skrite. Obnovili so okenske okvirje in zamenjali stekla. Pri novih posegih so se arhitekti napajali v Plečnikovi hiši v Trnovem. Iskali so materialne in barvne rešitve, ki jih Plečnik uporabljal v svojem domu. Tako so snovali nove ambiente od pohištva do sanitarij. Ustvarili so brezčasni ambient, ki pa odgovarja vsem sodobnim tehničnim zahtevam.  Zanimiv detajl je umeščanje svetil. Ta so skrita v okenskih okvirjih. Stropovi so tako očiščeni vseh elementov. Bivalni prostori so opremljeni s stoli, ki so narejeni po Plečnikovih načrtih. Dodanih je bilo nekaj ogledal iz prve polovice prejšnjega stoletja in minimalno nove opreme.

Z občutljivo in spoštljivo prenovo je bilo prostoru povrnjeno nekdanje dostojanstvo.

Tloris pred prenovo

Tloris in prerez

Ime projekta: Prenova stanovanja v Pegleznu
Avtor arhitekture: Jože Plečnik
Avtor prenove: OFIS

Odgovorna konservatorka: Irena Vesel
Lokacija: Ljubljana
Leto načrtovanja: 2019-2020
Leto izvedbe: 2021-2022
Notranja neto površina: 150 m²

 

Fotograf: Tomaž Gregorič
Napisal: Matevž Granda

Naroči Outsider, razširi svoj pogled

Mailchimp brez napisa

Povezani članki