00
Politike, znanje in arhitektura: slovenski paviljon v Benetkah 2020

Muzej za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani je objavil poziv za oddajo projektov za predstavitev v Slovenskem paviljonu na  17. mednarodni razstavi arhitekture – La Biennale di Venezia 2020, ki bo trajal od 23. maja do 29. novembra 2020. Namen poziva je izbor projekta in projektne skupine, ki bo zasnovala, oblikovala in izvedla Slovenski paviljon na 17. Mednarodni razstavi arhitekture – Beneški bienale 2020. K sodelovanju so vabljeni arhitekti, krajinski arhitekti, oblikovalci, umetniki, kustosi, drugi zainteresirani posamezniki različnih izobrazb in organizacije različnih profilov, ki so aktivni na področju arhitekture, krajinske arhitekture, prostorskega načrtovanja in sorodnih disciplin.

Kurator 17. Arhitekturnega bienala je libanonski arhitekt in dekan Arhitekturne šole na MIT Hashim Sarkis, ki pa svojega programa še ni objavil. Komisar Matevž Čelik je za letošnjo temo izbral »Politike, znanje in arhitekturo«. Poziv nagovarja sodelujoče, da oblikujejo paviljon, ki bo odgovarjal na nekatera najbolj pereča vprašanja arhitekturne stroke in njenega odnosa do širše družbe:

Kako je arhitektura povezana z oblikovanjem našega odnosa do sveta in državljanskih idealov? 

Kako arhitektura govori o spremembah politik? 

Kako oblast, vlada in država razumejo in uporabljajo arhitekturo za namen izboljšanje kakovosti življenja, družbene blaginje in gospodarskega napredka? 

Kako arhitektura z materializacijo idej dokazuje ali bi lahko dokazala, da so javno dobro, gospodarski razvoj in razvoj zdrave družbe neločljivo povezani? 

Ali globalno povezovanje in sodelovanje ter pridobivanje novih znanj za soočenje najbolj perečimi problemi človeštva zahteva nove strukture in so zanj potrebni novi družbeni prostori? 

Kakšne so vizije novih družbenih prostorov?

Vprašanje ni, kaj lahko arhitektura naredi za družbo, ampak kaj arhitektura lahko naredi (v družbi)?

V obdobju, ko se razgrajuje pretekle gotovosti, drobi javni prostor, privatizira socialno državo in trži šolstvo, arhitekturni stroki pogosto zmanjka glasu in volje za spremembe pravil igre. Beneški bienale je eden redkih preostaih institucionalnih možnosti za radikalen premislek, kritiko in diskusijo aktualnih dilem. Zainteresirani posamezniki in organizacije s slovenskim državljanstvom ali stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so aktivni na področju arhitekture, krajinske arhitekture, prostorskih politik, urbanizma, strateškega načrtovanja in drugih sorodnih raziskav, lahko razpisovalcu vprašanja zastavijo do konca avgusta, svoje predloge pa oddajo do 13. septembra.

Več informacij o razpisani temi in zahtevanih sestavinah predlogov si preberite na spletni strani MAO.

Mailchimp brez napisa

Povezani članki