ezgif.com-gif-maker
Outsider#31: Igra, učenje, eksperiment

Nakup: spletna trgovina

Prihaja enaintrideseta številka revije Outsider, tretja številka osmega letnika izhajanja!

Igro si včasih predstavljamo kot nekaj, kar definira otroštvo, odrasli pa naj bi se zresnili in se prenehali igrati. To se odraža tudi v prostoru in opremi – toda igra je temeljno človeška in je del vsakega vitalnega življenja, v vseh obdobjih, čeprav vmes spreminja svoje oblike. Ob pripravi vsebin smo odkrili, da so teme, ki smo jih vzeli za izhodišča, inherentno prepletene in povezane. Igra je rezultat eksperimentiranja in učenja, podobno kot je eksperimentiranje povezava učenja in igre, učenje pa preplet igre in eksperimentiranja. 

Sodelujejo tudi: 

1. POGLAVJE: Tadej Zupančič, Erica Johnson Debeljak, Alenka Pirman, Katarina Gomboc Čeh, Matevž Granda, Juhani Pallasmaa, Patrik Benedičič, Nika van Berkel in Ada Finci Terseglav, Simon Chang, Matevž Granda

2. POGLAVJE_ UČENJE: Luka Jerman, Anja Trobec, Mitja Zorc 

3. POGLAVJE_ ARHITEKTURA: svet vmes, Eva Gusel, Navor, Od-do arhitektura, ARP studio, Luka Jerman, Gužič Trplan arhitekti, Irena Kirn, OFIS arhitekti, Maja Vardjan, Katjuša Kranjc, Janez Suhadolc

4. POGLAVJE_ EKSPERIMENT: Sara Badovinac, Peter Zabret, Studio Prapra, Eva Sušnik, Pan Jianfeng, Gregor Turnšek, Geoffrey James, Eva Gusel, Daniel Puntas Bernet (Reportagen), Kristina Božič, Jošt Franko, Maja Lamberger Khatib, Mahmud Al Khatib, Dario Cortese, Jan Ciglenečki, Nina Petek, Jakob Travnik, Vid Žnidaršič

5. POGLAVJE_ IGRA:
gostujoča urednika: Alenka Kramer Turnšek, Gregor Turnšek
Urška Kranjc, Luka Jerman, Casper Mathiesen, Carve, Nataša Bucik, Ljubica Marjanovič Umek, Malin Blomqvist, Martina Peštaj, Nina Kožar, Alenka Kramer Turnšek, Gregor Turnšek

NAKLJUČNI PROSTORI IGRE, fotografski natečaj
Žirija: Arne Hodalič, Miran Kambič, Jana Jocif, Alenka Kramer Turnšek

192 strani

Naslovnica se tokrat pojavlja v štirih različicah iz serije Our oun Strangers umetnika Pana Jianfenga, ki ustvarja na Finskem.

Outsider #31: Igra, učenje, eksperiment

 

Mailchimp brez napisa

Povezani članki