01
Prihodnost bo morala še počakati

 

Dipolomsko delo Alice Theodorou z naslovom “Prihodnost bo morala še počakati” na londonski kraljevi šoli za umetnost, raziskuje alternativni scenarij za kontroverzno lokacijo Mount Pleasant v Farringdonu. V popolnem nasprotju s sprejeto shemo, alternativni predlog obravnava lokacijo v obdobju 10.000 let. Dolgoročno obdobje izgradnje spodbuja dolgoročno razmišljanje pri načrtovanju in razvoju mest. S predvidevanjem izzivov, s katerimi se bo London soočal v naslednjih 10.000 let (vključno z rastjo prebivalstva in nato upada, naraščanjem morske gladine, strožjimi energetskimi cilji, prihodnostjo raziskovanja vesolja in zastarnjem jezika), predlagana zgradba obravnava vprašanja v večgeneracijsem obsegu in določa smernice za trajnostno rast. Konstrukcijsko sestavlja stavbo vrsta karietid in atlantid, ki so nosilni elementi. Ti kažejo na evolucijo človeka, kot stalen opomin lastne časovnosti.

Nedavna zloraba prostorskega načrtovanja londonskega župana Borisa Johnsona je žalitev za demokratičnen sistem. Obšel je odločitve lokalnih oblasti in izdal dovoljenja za številne nepriljubljene prostorske razvojne načrte. To je zaskrbljujoč precedens za prihodnost Londona. Prestolnica še vedno izvaja obširne prenove, ki so posledica izgradnje dolgo pričakovanega železniškega križa. Nastaja potreba po prevrednotenju kratkoročnih tržnih strategij, ki jih zagovarjajo developerji in so postale bistvenega pomena.

 

The Collapse of the European Union, 2040

Razpad Evropske Unije, 2040

Zaradi globalnega dviga temperature in s tem povezanih klimatskih katastrof razpade Evropska Unija. Velka Britanija popolnoma izstopi iz unije. Osredotoči se na lastne izzive, med drugim samozadostno oskrbo s hrano. Vsi novi posegi v prostor morajo zagotavljati pridelavo hrane.

The Threat of Nuclear War, 2049

Grožnja jedrske vojne, 2049

The Depletion of World Lead Resources, 2049

Izčrpani svetovni voiri svinca, 2049

Zaradi groženj jedrske vojne, bodo svetovne zaloge svinca izčrpane. Zaradi groženj napada, bo pod osrednjim atrijem zgrajeno atomsko zaklonišče iz betona in svinca. Svinčene skulpture ob stenah zaklonišča bodo kot poklon temu materialu.

The Great Exhibition, 2151

Velika razstava, 2151

Ob tristoletnici Svetovne razstave 1851 v Londonu (the Great Exhibition) in dvestoletnici Britanskega festivala (Festival of Britain) 1951 bo ponovno organizirana velika razstava. Na otvoritveni slovesnosti bo kralj Vilijem V, ki bo takrat star 69 let. Izbrana bo lokacija Mount Pleasant. Leta 2028 bo opuščena evropska vesoljska postaja. Namesto da bi bila, kot njene predhodnice, raztreščena v Tihem oceanu, bo shranjena in njen evropski modul Columbus razstavljen na razstavi.

The Depletion of World Sand Resources, 2200

Izčrpanje virov peska, 2200

Svetovni viri peska bodo zaradi pretirane rabe v gradbeništvu in širitve obsežnih ozemelj v morje izčrpani. Pesek nadomeščajo različni odpadni in reciklirani gradbeni materiali.

The English Language Has Become Unintelligible, 2930

Angleščina postane nerazumljiva, 2930

Angleščina, kot jo poznamo leta 2015, postane nerazumljiva. Univerzalna govorica arhitekture je nujna za prihodnost objekta.

World Surface Temperature Rises by 4 Degrees, 3000

Temperatura zemeljskega površja se dvigne za 4°C, 3000

20m Rise in Sea Level, 4500

Morska gladina naraste za 20m, 4500

Underwater Lighthouse, 12,000

Podvodni svetilnik, 12.000

Potopljen objekt bo osvetljen s fosfornimi celicami in bo služil kot podvodni svetilnik novim ribiškim naselbinam.

 

Besedilo in slike: Alice Theodorou, diplomsko delo na Londonski Kraljevi šoli za Umetnosti (Royal College of Art)

 

 

Mailchimp brez napisa

Povezani članki