Kastra-Ajdovscina_RP_foto-Matic-Slemic
Ravnikar Potokar: Ureditev starega mestnega jedra – Kastre v Ajdovščini

Projekt prenove Kastre v Ajdovščini je bil nagrajen na 22. Salonu arhitekture v Novem Sadu  v kategoriji urbani prostor.

Pravkar izvedeni projekt je rezultat natečajne naloge iz leta 2017. Območje natečaja je zajemalo ureditev javnih površin v središču Ajdovščine, na območju Kastre, s poudarkom na ureditvi glavnega Lavričevega trga in ulic, ki se nanj priključujejo. Arhitekti iz pisarne Ravnikar Potokar so ponudili rešitev, ki je zadržana in se v obstoječi prostor vključuje z veliko previdnostjo. Ob snovanju preureditve in revitalizacije jih je vodila želja po karseda neprisiljeni predstavitvi obstoječih rimskih ruševin in vizionarski pripravi trga za življenje v prihodnosti. Lavričev trg so zato oblikovali po principu deljenega prostora (t. i. »shared space«), ki glede na različne parametre omogoča rabo različnim uporabnikom in fleksibilno spreminja namembnost. »Osnovna ideja ureditve Lavričevega trga izhaja iz antične mreže Castruma ter ustroja celotne cestne mreže ožjega središča,« pravijo arhitekti. Mesto so obravnavali kot komunikacijsko celoto, zato se jim je zdelo, da Lavričevega trga ne morejo oblikovati ločeno od preostalih javnih prostorov v mestnem središču.

V novem kamnitem tlakovanju je zarisano prekrivanje dveh mrež, ki sta zaznamovali antični Castrum: prva, v severnem delu, je orientirana v smeri sever–jug, v južnem delu pa mreža nekoliko odstopa od osi. Osnovni gradnik tlakovane mreže je kamnita plošča, ki po svojih dimenzijah, 74 x 37 cm, izhaja iz dolžine rimskega koraka. Lavričev trg je programsko razdeljen na tri območja: osrednji del trga ni več namenjen parkiranju, temveč je odprt prostor za prireditve, v južnem delu so arhitekti predvideli možnost enosmerne prometne povezave, severno, zahodno in vzhodno stranico trga pa obrobljajo zelene pergole z vinsko trto. Ves ambient trga pa seveda pomembno zaznamujejo tudi izpostavljene rimske izkopanine, ki pomenijo neposreden stik z bogato in častitljivo zgodovino Ajdovščine.

Natečaj: 2017
PZI-projekt: 2017–2019
Zaključek gradnje: 2020
Površina območja ureditve: 6300 m2
Projektant: Ravnikar Potokar arhitekturni biro, d. o. o., Ljubljana

Natečajna skupina:
Robert Potokar, univ. dipl. inž. arh.
Ajdin Bajrović, mag. inž. arh.
Matej Fornazarič, abs. arh.
Primož Žitnik, univ. dipl. inž. arh.
Javier Carrera Arias, univ. dipl. inž. arh.
Anja Patekar, mag. inž. arh.
Jernej Borko, mag. inž. arh.

Projektantska skupina:
Ajdin Bajrović, mag. inž. arh.
Robert Potokar, univ. dipl. inž. arh.
Matej Fornazarič, mag. inž. arh.
Javier Carrera Arias, univ. dipl. inž. arh.
Mina Gutović, mag. inž. arh.

Odgovorni konservator ZVKDS:
Patricija Bratina, univ. dipl. arheologinja, konservatorka

Investitor:
Občina Ajdovščina

Glavni izvajalec:
Kolektor CPG, d. o. o., Nova Gorica

Gradbeni nadzor:
Edil inženiring, d. o. o., Nova Gorica

Fotografije: Virginia Vrecl
Aeroposnetek novega stanja:Matic Slemič

Aeroposnetek arheoloških ostalin: Luka Rozman, arhiv podjetja Magelan skupina, d. o. o.

Preostale fotografije: arhiv arhitekturnega biroja Ravnikar Potokar

Besedilo: Ajda Bračič

POPRAVEK: Projekt je bil objavljen tudi v 23. številki revije Outsider: Zemlja. Pri objavi je prišlo do napake pri navajanju imen sodelujočih: Ajdina Bajrovića in Mine Gutović. Prav tako je bila objavljena delno obrezana fotografija fotografinje Virginie Vrecl. Za nastale napake se iskreno opravičujemo!

Podprite Outsider z naročilom!

Mailchimp brez napisa

Povezani članki