pogled iz Koprske
Rezultati natečaja za center plezalnih športov Ljubljana

Ljubljana bo dobila nov center plezalnih športov. Pretekli teden je ZAPS objavil rezultate natečaja za center plezalnih športov Ljubljana v Športnem parku Svoboda na Viču. Predmet natečaja je bila celovita urbanistična, arhitekturna in krajinskoarhitekturna ureditev plezalnega centra za najširši krog uporabnikov.

Novogradnja na nepozidanem, pretežno poraščenem območju, ki ga obiskovalci danes koristijo za kreativne namene, naj bi oblikovno zaključila in povezala celotno športno-rekreativno območje Športnega parka Svoboda. Novi plezalni center naj bi se funkcionalno in oblikovno navezoval na park, obsegal notranje in zunanje plezalne stene ter zagotavljal prostor, ki bi poleg rekreativnega plezanja in vadbe omogočal tudi izvedbo najvišjih nivojev tekmovanj v plezanju.

Med sedemnajstimi prejetimi elaborati je komisija kot najboljšega izbrala projekt, ki so ga zasnovali Mojca Gregorski, Miha Kajzelj in Tina Kavčič.

Izhodišče projekta predstavlja gruča raztresenih balvanov, ki se odraža v domiselni razporeditvi dveh deloma prisekanih volumnov v obliki črke L in pilona. Višji volumen je zamaknjen proti parku in sledi višini gimnastičnega centra, v njem pa se nahaja dvorana z visokimi plezalnimi stenami. Nižji volumen, v katerem se nahajajo balvanske stene,  se naslanja na linijo povezave in se višinsko navezuje na stanovanjsko zazidavo Murgel.

Z zamikom večjega volumna se pred centrom oblikuje javni trg, na zahodnem vogalu zamejen s poševnim pilonom, ki je višinski poudarek in prepoznaven znak v prostoru.

Avtorjem je tako uspelo povezati funkcionalno zasnovo stavbe in njeno tektoniko v takoj prepoznavno obliko gorske krajine in s tem vzpostaviti dialog med obliko in vsebino objekta.

Na drugo mesto je komisija uvrstila projekt, ki so ga zasnovali Jurij Kobe, Nataša Blažko, Maja Kovačič, Tanja Paulin, Peter Plantan, Urša Podlipnik in Ina Radšel, tretjo nagrado pa je prejel predlog Aljoše Dekleva in Tine Gregorič s sodelavci (Jan Žužek, Luka Korošec, Basilis Neurer, Martin Kruh in Lea Stipančič).

Strokovna žirija: 

Predsednik ocenjevalne komisije (naročnik):
prof. Janez Koželj, univ.dipl.inž.arh., podžupan Mestne občine Ljubljana

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS):
Janez Urbanc, univ.dipl.inž.arh.

Član (naročnik):
Iztok Obreza, SRPI MOL

Član (naročnik):
Marko Kolenc, Vodja oddelka za šport MOL

Članica (ZAPS):
Jerneja Fischer Knap, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik članov (naročnik):
Zoran Lubej, Javni zavod Šport Ljubljana

Namestnica članov (naročnik):
Maja Žitnik, univ.dipl.inž.arh., SRPI MOL

Namestnik članov (ZAPS):
Miha Čebulj, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka A:
Sandra Šterpin, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka A (od 30.9.2022):
mag. Lidija Dragišić, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka KA:
Ana Tepina, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenec za plezalno tehnologijo:
Tomo Česen, predstavnik stroke

Skrbnica natečaja:
Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh.

Poročilo natečaja je objavljeno na spletni strani ZAPS: povezava.

Mailchimp brez napisa

Povezani članki