_KMB0414-0418
Styria Arhitektura: ZRC SAZU Raziskovalna postaja Barje

V Zagorici so včeraj otvorili novo raziskovalno postajo ZRC SAZU, ki so jo načrtovali v pisarni Styria Arhitektura, vrata vanjo pa vam že danes odpiramo tudi mi.

Na Ljubljanskem barju je lepo. Pogled se prek širne kotline, polne raznolikega življenja, odpira vse do vrhov Alp na severu, na jugu pa kraljuje Krim s prvimi medvedi. Prav zato so se arhitekti pri načrtovanju nove raziskovalne postaje v Zagorici odločili posvetiti posebno pozornost ovoju stavbe in poglede skozi njegovo šahovnico odprtih in monolitnih ploskev usmeriti tako, da se ustavijo na naravnih lepotah, ki stavbo obkrožajo. V novi zgradbi bo domoval en cel inštitut, Biološki inštitut Jovana Hadžija, svoj prostor pa bodo našli tudi laboratoriji arheologov, paleontologov in geografov.

Spodobi se, da je stavba, ki stoji na samem robu Krajinskega parka Ljubljansko barje, odgovorna do narave ter trajnostno zasnovana. Nova stavba ZRC SAZU pa gre v sonaravnosti še korak dlje. Del fasade nad vzhodnim previsom je izveden v butani ilovici, ki je tradicionalni gradbeni material, prisoten na Barju. V samo strukturo fasade pa so arhitekti vgradili tudi gnezdilnice za ptice, ki jih je v tem z vodo bogatem okolju izjemno veliko. Bližina gnezdilnic bo raziskovalcem s postaje omogočila natančnejše spoznavanje raznih vrst ptic ter temeljito spremljanje njihovega življenjskega cikla.

Prostorna in zračna notranjost s čudovitimi pogledi na okoliško krajino, kompaktnost ter sonaravnost fasadnega ovoja ter temeljit premislek arhitektov o potrebah bodočih uporabnikov stavbe bodo zagotovo botrovali k učinkovitemu delu raziskovalcev na Barju.

Styria arhitekti:
Stavba ZRC SAZU je umeščena v rob. Tako v rob hribovite krajine, rob naselja, rob barja, rob njiv in rob gozda. Prvine krajine, ki definirajo prostor so vpete v ostrino robnih con topografskih in krajinskih značilnosti. Prostor je vpet v rob med grajeno in zeleno strukturo. Med urejena kmetijska zemljišča in gozd, ravnino barja in hribi Krima. Prostor je vpet med odprtim in zaprtim, horizontalnim in pokončnim, poravnanim in členjenim.
Arhitektura stavbe sledi krajinskim prvinam, to je členitvi prostora z izrazito horizontalno kot vertikalno dominanto. Fasade stavbe so velika transparentna opna uokvirjena v čvrst paspartu, ki uokvirja stavbno maso. Fasadne površine členijo enovita transparentna polja in fasadna polnila, ki preko robov prehajajo v bočne fasadne ravnine ter tvorijo stavbne mase. 

 

Ime projekta: ZRC SAZU Raziskovalna postaja Barje
Arhitektura: David Mišič u.d.i.a. Styria arhitektura d.o.o., Sašo Žolek mag. ing. arh. Styria arhitektura d.o.o.
Investitor: ZRC SAZU
Fotograf: Miran Kambič u.d.i.a.
Lokacija: Zagorica
Leto izvedbe: 2017

Površine: 2073,8 m2 (neto)

Gradbene konstrukcije: Domen Gradišnik, univ. dipl. inž. grad., Grant d.o.o.
Elektro instalacije: Zdravko Štraser univ. dipl. Inž. el., Lineal d.o.o.
Strojne napeljave: Boris Kokol univ.dipl. inž. str. Proko+ d.o.o.
Pohištvena oprema: Metod Prijatelj u.d.i.a., Arhitekt, Metod Prijatelj s.p.

Izvajalec: VG5 d.o.o. s podizvajalci

Zunanja ureditev: VG5 d.o.o. s podizvajalci

 

Dobavitelji gradbenih materialov:

Ravago:               Oko Skin – fasadna obloga
Bauder                Strešna kritina
Zumtobel             Rasvetljava
Wicanders          Talna obloga – pluta
Ekostile                Lifeline
Hansgrohe          Sanitarna oprema

 

Napisala: Ajda Bračič

 

Podprite Outsider z naročilom!

Celoletna naročnina

Mailchimp brez napisa

Povezani članki