04-YK8VTT
Urbana skulptura: priznanje

Urbana skulptura je na lokaciji oblikovana tako, da se prilagodi kontekstu. Na ta način se izmika obstoječi zasaditvi dreves in grmovja.

Vzpostavi se novo pot, ki poteka skozi samo skulpturo. Mimoidočega nagovarja z obokom, da stopi na dvignjeno ploščad.

Skulptura sodeluje s predprostorom, ki ga intervencija nadgradi v trg in lahko služi kot podaljšek dogajanja. Objekt dogajanje na trgu komplementira z omogočanjem usmerjenih pogledov in različnih načinov uporabe. Zasnova sestoji iz osnovnega L- elementa konkavne oblike, ki z vertikalno postavitvijo omogoča udobno sedenje, s horizontalno pa definira pot in ustvarja fluidnost.

Objekt s svojo obliko promovira gradnjo iz zbite zemlje, hkrati pa s svojo
razgibanostjo nudi različne načine uporabe; od dnevnega branja revij pred
Outsiderjevim kioskom, večernih pogovornih dogodkov do razstav.


Zgrajena je iz prefabrikatov zbite zemlje, ki so zasnovani tako, da se minimalizira število opažev. Za ta namen so narejeni opaži za vertikalno in horizontalno zbijanje materiala. Elemente se med seboj združi z vezivom.

V prefabrikatih se predvidi odprtina za vstavitev dodatnih elemetov namenjenih za postavitev razstave. Na ta način je omogočena bolj fleksibilna postavitev razstavnega gradiva.

Priznanje
YK8VTT
Avtorja: Urška Linda Beuermann, Rok Dolinšek

Natečaj Urbana skulptura – zaključno poročilo

Projekt je del partnerske mreže Platforme Center za kreativnost.
Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija:

 

Mailchimp brez napisa

Povezani članki