VSI OBJAVLJENI ČLANKI V MESECU

januar, 2022
Natečaj

Urbana skulptura: priznanje

Skulptura je večfazna arhitekturna intervencija, ki osvešča svoje uporabnike o možnostih gradnje z zbito zemljo. Instalacija predstavlja dva temeljna načina zidanja z zemljo – zbite

Preberi več »
Natečaj

Urbana skulptura: priznanje

Na lokaciji v Ljubljani v bližini Plečnikove trafike ob Vegovi ulici na rahlo dvignjenem platoju bi se izvedla začasna intervencija, ki bi opozarjala na dejstvo,

Preberi več »
Natečaj

Urbana skulptura: priznanje

Urbana skulptura je na lokaciji oblikovana tako, da se prilagodi kontekstu. Na ta način se izmika obstoječi zasaditvi dreves in grmovja. Vzpostavi se novo pot,

Preberi več »
Arhitektura

Urbana skulptura: 3. nagrada

Terrapark predstavlja kompozicijo minimalnih začasnih urbanih skulptur iz zbite zemlje, oblikovanih v manjši park. Park je sestavljen iz več prvin: Za lažji dostop do skulptur

Preberi več »
Arhitektura

Urbana skulptura: 2. nagrada

Natečajno območje se nahaja na Vegovi ulici, ki je v kulturnem in zgodovinskem smislu ena izmed bolj atraktivnih mestnih ulic. Ob Vegovi ulici, ki predstavlja

Preberi več »