02-XTRMPS-02
Urbana skulptura: 2. nagrada

Natečajno območje se nahaja na Vegovi ulici, ki je v kulturnem in zgodovinskem smislu ena izmed bolj atraktivnih mestnih ulic. Ob Vegovi ulici, ki predstavlja kulturno os, se niza vrsta pomembnih arhitekturnih objektov. Dodatno globino daje ulici zelena poteza drevoreda, ki si jo je zamislil Jože Plečnik, kot del zelene avenije, ki vizualno povezuje Kongresni trg s Trgom francoske revolucije in se nadaljuje dalje proti Trnovski cerkvi. Na vzhodni strani Vegove ulice je Plečnik zasnoval park, ki je dvignjen nad ulico in dodatno poudari dostope do kulturnih ustanov, ustvari prostore za posedanje in opazovanje mestnega vrveža iz dvignjene, perspektive. Plečnik se je lotil oblikovanja ulice in dvignjenega parterja s členitvijo na mikroambiente in z dodajanjem manjših elementov, ki jih je nato povezal v celoto s stopnišči, kamnitimi zidovi in ozelenitvijo.

  

Shema skulpture: kot optimalno kompakten volumen na eni strani in volumen, ki je umeščen in oblikovan po meri človeka: sedišča so dimenzionirana na način, da dajo človeku občutek zavetja (biti znotraj) ali pa možnost druženja, kontemplacije in razgledišča. Skulptura je dimenzionirana na način, da lahko dvignjena ploskev služi tudi kot središčni element-miza za predstavitve in druženja …

Urbana skulptura je oblikovana na način, ki v največji možni meri podpira karakteristiko materiala -zbite zemlje: kompaktnost, slojevitost, zrnavost oz. teksturo in masivnost v njeni primarni pojavnosti. Ideja skulpture je, da bi se prezentirala v optimalno kompaktnem volumnu na eni strani in volumnu, ki bi bil umeščen in oblikovan po meri človeka … na nek način skulptura nadaljuje zgodbo Narodne univerzitetne knjižnice in mikroambientov vzdolž Vegove ulice.

2. Nagrada
XTRMPS
Avtorji: M.Kocbek Arhitekti, Mojca Kocbek, Sara Bogičević

Projekt je del partnerske mreže Platforme Center za kreativnost.
Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija:

Mailchimp brez napisa

Povezani članki