01-RCNMLC
Natečaj Urbana skulptura: zaključno poročilo

Revija Outsider je v partnerstvu s Centrom za kreativnost 15. 10. 2021 razpisala natečaj Urbana skulptura. Namen natečaja je bil pridobiti ustrezno idejno rešitev za postavitev instalacije v središču Ljubljane na Vegovi ulici v neposredni bližini Plečnikovega kioska. Predmet natečaja je bila minimalna začasna urbana skulptura, narejena iz zbite zemlje, z namenom predstavitve in obveščanja javnosti o možnostih uporabe zbite zemlje kot gradbenega materiala.

Rok za oddajo del je bil 30. 11. 2021. Do roka smo prejeli 29 predlogov in vsi so ustrezali natečajnim pogojem. Žirija je odločala v dveh krogih. V prvem je vsak član žirije individualno ocenil vsa dela z oceno od 1 do 5. Projekti, ki so prejeli najvišje povprečno število točk, ali pa so od vsaj enega člana žirije prejeli najvišjo oceno, so se uvrstili v drugi krog, ki je potekal v živo 22. 12. 2021. 

Merila za vrednotenje del: 

  • Odnos, ki ga objekt vzpostavlja do Plečnikovega kioska
  • Tipologija objekta
  • Uporabnost
  • Izvedljivost

Izmed trinajstih najvišje ocenjenih projektov je žirija izbrala 3 nagrajene projekte, ki bi bili primerni za izvedbo, in podelila 3 priznanja projektom, ki so izkazovali izvirnost, zanimivost in visoko prostorsko kvaliteto. 

 

1. Nagrada: 1.500,00€
PG9YLG
Avtor: Gal Grobovšek
Zasnova izhaja iz abstraktnih oblik, ki se razlikujejo v prerezu in se nizajo ena ob drugi. Tako nastane kompleksna celota iz enostavnih elementov. Objekt ponuja več nivojev razumevanja, tako skulpturalnega, arhitekturnega kot urbanega. 

Objekt je prostorska skulptura in ustvarja dinamične prostore druženja. S svojo obliko vabi mimoidoče, da sami odkrijejo možnosti uporabe. Ustvarja različne in zanimive mikroambiente, ki nudijo prostore branja in druženja. 

Gabarit objekta vzpostavlja primeren odnos do Plečnikovega kioska, mu ne konkurira, ga ne posnema, ampak vzpostavlja z njim lasten dialog. Spoštljivo se odmakne, a hkrati vzpostavi novo identiteto. Postavitev v prostor omogoča vzpostavitev različnih prizorišč na vseh straneh objekta.

 

2. Nagrada: 1.000,0€
XTRMPS
Avtorji: M.Kocbek Arhitekti, Mojca Kocbek, Sara Bogičević
Poseg predvideva monoliten objekt, ki s tehniko odvzemanja tvori relief v prostoru. V volumen tlorisnih dimenzij 3 x 6 m in višine 1,3 m so vstavljeni prazni volumni, ki tvorijo oblikovne in funkcionalne prvine. V izpraznjenih delih volumna je prostor za posedanje več oseb, manjši intimni prostori za branje, ena od praznin zaobjame obstoječe drevo. Po skulpturi je mogoče plezati, posedati in jo uporabljati na veliko načinov. Kot največjo prednost je žirija ocenila enostavnost in jasnost. Ideja je izražena v eni potezi. V večjem delu je žirija ocenjevala kot ustrezen tudi odnos do Plečnikove dediščine. V tem pogledu je kot manj ustrezen ocenila le severovzhodni vogal, ki vizualno prostor preveč zapira. Pomanjkljivost je žirija ocenila tudi v zahtevnejši izvedbi. Volumen skulpture je okoli 20 m³, kar pomeni zahtevno gradnjo in predvsem tudi razgradnjo objekta. 

 

3. Nagrada: 500,00€
RCNMLC
Avtorica: Andreja Molan
Projekt odlikujeta preprostost in uporabnost. Elementi iz zbite zemlje v tlorisu tvorijo oglato obliko črke U. Trije element so postavljeni tako, da tvorijo razgibano parkovno ureditev s pestrimi ambienti. Elementi se zaključijo s klančinami, ki se spuščajo ali dvigujejo in s tem tvorijo naslone. Elementi iz zbite zemlje so obravnavani kot klopi, ki so na zgornji strani zaščitene z lesom. Žirija je ocenila kot pozitivno enostavnost izvedbe, ustvarjanje raznolikih ambientov, ki omogočajo različne rabe prostora. Kot negativno pa je ocenila, da so elementi iz zemlje bolj urbana oprema kot pa skulpture. Ureditev predvideva tudi dve platformi iz lesa oz. recikliranega stekla in zamenjavo travne površine z drobljencem, kar je žirija ocenila kot odvečen in nepotreben poseg. 

 

Priznanje
YK8VTT
Avtorja: Urška Linda Beuermann, Rok Dolinšek
Predlog vzpostavlja zanimivo in razgibano prostorsko postavitev, ki temelji na modularnem elementu. Modul je uporabljen v ležečem, pokončnem in zvrnjenem položaju. Ustvarja številne raznolike mikroambiente, ki ustrezajo vsem predvidenim funkcijam. Žirija je kot prednost razpoznala možnost modularne gradnje, ki bi lahko bila izvedena s participativnimi delavnicami. Slabost predloga pa je v uporabi zemlje za ločno konstrukcijo. Tovrstna uporaba modularnih elementov po mnenju žirije ni primerna tako konstrukcijsko kot prostorsko. 

 

Priznanje
PGVDPB
Avtorici: Nina Dominique Kumer, Tia Šalamon
Projekt je eden izmed tistih, ki predlagajo prefabricirano kocko kot osnovni element. Kocke so dveh dimenzij, večje, namenjene odraslim, in manjše za otroke. Prostor je razdeljen na raster kock in v ta raster so nanizani elementi: večji v mreži in manjši na stičišču osi. Ponekod so kocke v dveh nivojih, kar tvori naslon za sedenje in prostorsko razgibanost. V osi stebrišča NUK je umeščen valj, ki predstavlja poklon Plečniku. 

 

Priznanje
HDYSP6
Avtorja: David Obrovnik, Tomáš Beník
Projekt je osnovan na osni potezi, ki je razpeta med Plečnikovim kioskom in obstoječim drevesom. Ob to os so nanizane štiri apside. Ena objame drevo, preostale tri so namenjene prostoru za branje. Objekt bi se izvedel v več fazah. V prvi fazi bi izdelovali opeke iz zbite zemlje. Te bi se potem v drugi fazi na lokaciji sušile in bi s tem pritegnile pozornost in zanimanje mimoidočih za nadaljevanje projekta. V tretji fazi bi zgradili bazi iz zbite zemlje in v zadnji fazi bi to bazo nadgradili z opeko na način, da bi tvorila polprosojno strukturo. Predlog se v več elementih neposredno navezuje na Plečnikovo dediščino in v določeni meri tako tlorisno kot materialno sledi njegovim pristopom. Prav glede tega pristopa pa je žirija imela tudi pomisleke , saj se deloma projekt navezuje na Plečnikovo dediščino preveč dobesedno. Klub temu pa ponuja projekt izjemno poetičen razmislek tako o gradnji z zemljo kot navezavi na dediščino. 

 

Žirija:
Janez Koželj, MOL
Darja Pergovnik, ZVKDS
Bogo Zupančič, MAO
Anja Radović, BIO
Matevž Granda, Outsider

 

Projekt je del partnerske mreže Platforme Center za kreativnost.
Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija:

 

Mailchimp brez napisa

Povezani članki