POLETNA-SOLA-UL-brosura-1
1. poletna šola trajnostne dediščine

Inštitut Univerze v Ljubljani za trajnostno varstvo dediščine organizira 1. poletno šolo trajnostne dediščine Univerze v Ljubljani 2021: Odgovorna prenova stavb kulturne dediščine kot temelj trajnostnega in kvalitetnega bivanja, ki bo potekala med 21. In 24. junijem 2021, kot serija webinarjev.

Tema se osredotoča na aktualno prakso energetskih sanacij stanovanjskih stavb, nastalih v 19. in  20. stoletju, ki predstavljajo pomemben potencial trajnostnega usmerjanja razvoja in priložnost za učinkovito uvajanje načel krožnega gospodarstva v praksi. Ker gre v veliko primerih za pomemben del naše stavbne dediščine, se bomo posvetili vprašanjem kako ohranjati vrednote te dediščine ter hkrati zagotavljati kvalitetno bivanje v njih. Namenjena je arhitektom in ostalim strokovnjakom, ki delujejo na področju prenove, ter študentom višjih letnikov magistrskega študija.

Nosilci posameznih vsebinskih sklopov so uveljavljeni svetovni strokovnjaki:  Dr. Ege Yildirim in prof. dr. Joerg Haspel se bosta osredotočila na predstavitev Ciljev trajnostnega razvoja 2030 in na pomen ohranjanje arhitekturne dediščine 20. stoletja. Raziskovalca in strokovnjaka s TU Delft prof. dr. Andy Dobbelsteen in dr. Leo Oorschrot bosta predstavila nizozemske izkušnja na tem področju in skozi delavnice tudi konkretne aktivnosti, ki so jih na Nizozemskem zastavili na področju učinkovite prenove in energetske sanacije večstanovanjskih stavb, da bi dosegli cilje brezogljične družbe do leta 2050.

Z udeležbo na poletni šoli pridobijo študentje magistrskega študija 3 ESCT, študentje doktorskega študijskega programa Arhitektura 5 ECST, člani ZAPS  pridobijo z udeležbo 6 točk, pooblaščeni in nadzorni inženirji  pa 3 točke.

Več informacij je v priloženi brošuri in na povezavi, kjer je dostopna tudi prijavnica: http://www.fa.uni-lj.si/default.asp?id=3123

Rok za prijavo: 15 maj 2021.

Mailchimp brez napisa

Povezani članki