1399_editora_78_6_1_10201020
Alenka Pirman: Poklic brez posebnosti

»Ta človek ne potrebuje šole. Vse, kar mu lahko damo, že ima,« je kapitulirala profesorica na likovni akademiji ob izvirni risbi sošolca, ki študija nato ni nadaljeval, umetnik pa tudi ni postal. 

Kako človek postane umetnik? Je to res poklic kot vsi drugi? Omenjeni mučni trenutek razkriva več paradoksov umetniškega izobraževanja: problematičnost hierarhičnega odnosa med mojstrom in vajencem, razmerje med nadarjenostjo in delavnostjo, vzpostavljanje umetniških figur – genialnega outsiderja na eni in akademsko šolanega specialista na drugi strani … 

Ključni gradnik umetnikovega uspeha je njegov življenjepis. V njem pomembno mesto zavzemajo institucije in avtoritete (npr. profesorji in kuratorji) iz sveta umetnosti. Toda kulturolog Diedrich Diederichsen v delu O (presežni) vrednosti v umetnosti zapiše, da je za vrednotenje umetnikovega dela zanimiv tudi »čas, ki ni bil porabljen za izobraževanje na umetniških akademijah in je bil nujno potreben, da je nekdo lahko postal umetnik«. Prav naracija zmesi izpričanih korifej in »romantičnega sodelovanja v življenju« je že od Vasarija naprej učinkovit način ohranjanja mita o umetniku kot izjemnem posamezniku.

A tudi »nadarjenost« je podvržena merjenju, celo administrativnemu uravnavanju. Šolani likovniki smo šli skozi preizkus likovne nadarjenosti, nekateri tudi večkrat. V naskakovanju želene izobraževalne institucije smo vadili tisto specifično konvencijo nadarjenosti, ki jo posamezna šola pač upošteva. V mojem primeru je to bilo risanje glave po živem modelu in risanje figure v prostoru, tj. gradnja upodobitve skozi njeno notranjo, sleherniku nevidno strukturo (ja, geometrijska telesa, proporci itn.). Sodeč po veljavnem pravilniku, ljubljanska akademija pri tej konvenciji vztraja. Seveda vemo, da končni cilj obvladovanja akademijskega realizma ni upodobitev sama, pač pa izoblikovanje posebnih umetnikovih veščin in lastnosti, ki mu bodo služile tudi potem, ko bo konvencije začel zavestno opuščati in nadomeščati z lastnim izrazom, da ne rečem držo. Žal mojemu sošolcu to ni bilo dano, mukotrpno prevzgojno fazo je nevede in nehote preskočil. 

Obstajajo izobraževalne ustanove, ki so se oddaljile od tradicije akademij, v svojih nazivih opustile pridevnik »likovna« in temeljijo na drugačnih doktrinah. A za mojo poanto bom ostala kar pri teh, kjer se na hodnikih še vedno lahko zadevate ob mavčne odlitke antičnih kipov iz Louvra. Zavzemam se za to, da bi pedagogi šolajočim razkrili tudi historične in ideološke temelje doktrine, ki se je poslužujejo. Da bi razumeli, da z viziranjem telesnih razmerij Miloške Venere ne izpolnjujemo le anahronih fahidiotskih učnih nalog, pač pa se urimo tudi v discipliniranju. Da se skratka ritualno vpenjamo v dispozitiv discipline klasične dobe, v kateri je slikarstvo »simptom, ki potrjuje, da obstaja urejena družba, družba, ki deluje po pravilih in je disciplinirana«, kot razlaga Andrej Pezelj v knjigi Umetnost in disciplina. V 17. stoletju je moral umetnik nadarjenost tesati z upoštevanjem pravil, premišljevanjem in trdim delom. Takrat je vzniknil tudi avtorski diskurz z režimom umetnikovega notranjega izpovedovanja, ki nam je še danes tako domač. Vse to, piše Pezelj, ko povzema Foucaulta, temelji na krščanski pastoralni obliki oblasti in vsi ti (neo/post)avantgardni prelomi, vključno s pojavom sodobne umetnosti, so najverjetneje le »faze v intenzifikaciji pastoralne oblasti«. Lahko bi rekli, da smo umetniki po svoji službeni dolžnosti, tj. privilegiranem izjavljalnem položaju, vpreženi v reprodukcijo razpršene, vseprisotne oblasti. V šolah, kakršna je akademija, se torej učimo specializiranih oblastnih tehnik, s katerimi sodelujemo pri t. i. izboljšavi sveta. 

Iz strukturnega primeža se poizkušamo izviti na razne načine, tudi s pomočjo raznovrstnih alternativnih oblik formalnega ali neformalnega izobraževanja, celo odučevanja, ki pa jih danes prevzemajo tudi umetnostne institucije same (npr. Radikalno izobraževanje, nekdanji večletni mednarodni program Moderne galerije, ali Svet umetnosti, ki se je iz tečaja za kustose pri Galeriji Škuc nato prek SCCA-Ljubljana razvil v šolo za kuratorske prakse in kritiško pisanje, in sedaj poteka v sodelovanju s Cukrarno). 

Izobraževalna dejavnost je v tekmovalnem poslovnem okolju sodobne umetnosti namenjena predvsem utrjevanju življenjepisov. Že pravilna izbira šole je strateška karierna odločitev, dobesedno investicija. Priučene konvencije in šablone sicer ne impresionirajo vsakogar (prijatelj galerist pravi, da predstavitvenih map umetnikov, ki prihajajo z ene najuglednejših londonskih univerz, niti ne odpre, saj že vnaprej ve, da ga ne zanimajo), a prinašajo pomembno izhodiščno prednost. Outsiderji izginjajo, ugotavlja Diederichsen, življenjepisi umetnikov so »čedalje bolj podobni življenjepisom drugih kvalificiranih specialistov«. Recimo uradnikov. Od njih se nemara zares ločimo le še po apokrifnih drobcih, iz katerih je težko ustvarjati mite. To pa je dobra novica.

Alenka Pirman

Slika: Gala in Salvador Dalí v hotelu Del Monte Lodge, 1947

One Response

  1. Zapisano vsekakor drži, potrebno je poleg kvalitetnih šol in potencialnih dodatnih urjenjuh na področju sodobnih praks še mnogo več. Mislim, da je najpomembnejša energija, ki jo umetnik izraža tako ali drugače, ogenj, ki ga izžareva. Da se ta ogenj vname je treba vrsta družbenih spodbud, priložnosti, potreb, pripravljenosti in možnosti, ki jih družba država, občina lokalna skupnost ponudi in nudi umetniku. Družbo moramo naučiti spoštovati etiko in estetiko, da nas ne preplavi prikladen vseprisoten kič. da nas ne bodo trgovci na mestnih ulicah prepričevali, da je neestetska in nališpana podoba uspešen prodajni artikel. Tu smo padli, ne znamo vzgojiti publike, dovoljujemo šarlatanom da prodajajo vse in v imenu vseh. V Sloveniji je umetnost gluha loza in umetnik še vedno izgubljen v puščavi.

Mailchimp brez napisa

Povezani članki