_KAB6684-2011
Alja Bukovec Zule in Matej Delak: Vrstne hiše na Brdu 

V Ljubljani se za stanovanjskimi bloki Brdo F2 nahaja sklop šestih enodružinskih hiš, ki sta jih načrtovala arhitekta Alja Bukovec Zule in Matej Delak. Projekt je bil njuno drugo večje sodelovanje, glavno vodilo pri zasnovi pa je bilo, ustvariti preproste in funkcionalne bivalne enote, prijazne uporabnikom, predvsem mladim družinam. 

Dolga in ozka parcela, ki ima precejšen spust vzdolž ulice, kot tudi padajočo višinsko razliko prečno na cesto, je bila velik izziv za arhitekta. V odnosu do terena sta se odločila za stopničasto zasnovo atrijskih hiš z garažami, ki ob ulici tvorijo neprekinjen niz izmenjujočih se bivalnih in servisnih prostorov. Zaradi klinaste oblike gradbene parcele ter zahtevanih odmikov od mej je bilo treba razviti dve tipski zasnovi, ki se minimalno razlikujeta med seboj le v dolžini objekta.

Prostorsko je vsaka enota razdeljena na dva glavna dela, funkcija vsakega dela pa je izražena z izbranim dominantnim materialom. Bivalni segment stavbe je zidan iz opeke, izoliran z mineralno volno in ometan v beli barvi. Neogrevana garaža s pripadajočo lopo pa je v celoti izvedena v lesu. Materialnost torej vizualno razčleni zasnovo, pokaže namembnost prostorov in obenem razbije morebitno monotonost obcestnih fasad. Za vsako garažo, ob zadnjem delu hiše, je kot podaljšek dnevne sobe lesena terasa, katera se izteče v vrt. 

Notranjost je načrtovana po vodilu odprtosti, funkcionalnosti in zračnosti. »Pritličje je zelo preprosto, ponuja krožen tloris med bivalnimi in servisnimi deli«, opisujeta arhitekta. Dnevni prostor z jedilnico je poglobljen za dve stopnici, kar pričara občutek večjega prostora, ob oknih pa so klopi, ki so zaradi nižje kote tlaka, višinsko poravnane z zunanjim terenom. Celoten vogal hiše je zastekljen in se odpira na atrij. 

 

Arhitekta izpostavita še eno posebnost hiš, namreč »v zgornjem nadstropju je razen oboda samo ena nosilna stena z inštalacijami, ki se nahaja ob centralno umeščenem stopnišču. Funkcionalna zasnova omogoča, da si stanovalci razporeditev in število prostorov prilagodijo glede na aktualne potrebe in jo s časom tudi spreminjajo.« Predlagani tloris narekuje orientacijo glavne spalnice, s pripadajočo kopalnico in garderobo, proti atriju. V delu nadstropja, usmerjenem na ulico, pa sta predvideni otroški sobi. 

Arhitekta sta nabiralnike in elektro ter plinske omarice skrila v stene z leseno oblogo. Pred dvignjenim vhodom v hišo je niša za smetnjake spretno integrirana v betonski podporni zid, ki ločuje pločnik od vhoda stavbe. Z dodatkom zelene parkovne bariere tako vse skupaj nudi večjo zasebnost. 

Kljub temu, da so hiše načrtovane kot tipske, so s svojim odprtim in fleksibilnim tlorisom postale med seboj različne in prav to jih dela zanimive. »Zelo nama je v veselje in v zadovoljstvo, da so si ljudje lahko prilagodili hišo svojim željam, takšen je bil tudi najin namen«, pojasnita arhitekta. Stanovalci so sicer ohranili zasnovano prehodno razporeditev, vseeno pa so prostore uskladili s svojimi potrebami. 

S premišljenim načrtovanjem zasnova omogoča dovolj prostora za vse faze življenja. Trajnostni pristop k snovanju, od prilagodljive tlorisne razporeditve do izbora materialov, pa govori o celostnem razvoju arhitekture atrijskih hiš na Brdu. 

Besedilo: Brina Meze-Petrić
Ime projekta: Šest atrijskih hiš na Brdu
Avtorja projekta: Alja Bukovec Zule u.d.i.a. MA (AA), Matej Delak u.d.i.a.
Investitor: zasebni
Lokacija: Brdo, Ljubljana
Leto načrtovanja: 2017
Leto izvedbe: 2018

Površine (tip-A):
Pritličje (m2):  78 m2
Podstrešje (m2): 75 m2
Garaža (m2): 45 m2
Dvorišče (m2): 43 m2
Vrt (m2): 115 m2
Parcela (m2): 308 m2
Pozidana površina (m2): 150m2

Projektanti:

  • Odgovorni projektant arh: Damjan Bradač u.d.i.a.
  • Vodja projekta: Elea iC d.o.o.
  • Gradbene konstrukcije: Milan Sorč u.d.i.g, PROJECTA d.o.o.
  • Krajinska ureditev: dr. arh. Tina Demšar u.d.i.k.a., Atelje Onkraj
  • Elektro instalacije: Tomaž Peterlin u.d.i.e., ESPIN s.p.
  • Strojne instalacije: Janez Šlibar u.d.i.s., Šlibar inženering d.o.o.
  • Zunanja ureditev: Rok Avsec u.d.i.g., Elea iC d.o.o.
  • Komunalna infrastruktura: Helena Stojanovski u.d.i.g., Elea iC d.o.o.

Izvajalci:

Glavni izvajalec gradbeno obrtniških del: Matevž Jerman u.d.i.g., Ortar in Jerman d.o.o.

 

Besedilo: Brina Meze-Petrić
Fotograf: Miran Kambič

 

 

Mailchimp brez napisa

Povezani članki