_KAM1094-ZLATIGRIC
Andrej Kemr, Igor Skulj: Vinska klet Zlati grič

Prvotno je bil na lokaciji predviden prostostoječi objekt industrijskih dimenzij, ki bi s svojo impozantno podobo zelo okrnil območje škalških vinogradov. Po posredovanju arhitektov pa je bila sprejeta odločitev, da se večji del objekta vkoplje v vznožje brega na vstopu v dolinico.

Kompleks sestavljajo štirje trakti. Poslovni del in komercialni del z degustacijskim prostorom sta samostojni pritlični stavbi, trakta, v katerih so kleti, stiskalnica in traktorske garaže, pa sta vkopana in z zazelenjenima strehama vzpostavljata izvorno topografijo terena. Med trakti se pojavljajo negativni volumni atrijev, ki omogočajo naravno osvetlitev delovnih prostorov.

Ime projekta: Vinska klet Zlati grič Slovenske Konjice
Investitor: Zlati grič, d. o. o.
Fotografije: Miran Kambič
Lokacija: Škalce, Slovenske Konjice
Leto načrtovanja: 2006
Leto izvedbe: 2009

Klet: 3137 m2
Parcela: 10 761 m2
Pozidana površina: 3477 m2

Arhitektura: Andrej Kemr, Igor Skulj
Sodelavec: Valentin Gorenčič
Gradbene konstrukcije: Konstat biro, Edo Štok

Izvajalec: Oder, d. o. o.

Besedilo: Ajda Bračič

Mailchimp brez napisa

Povezani članki