_KMB4024-0214aobrez
ARHITEKTURA: Črna hiša

Ponos slovenske kmečke arhitekture je prav gotovo kozolec, ki je služil tudi kot konceptualno izhodišče za zasnovo Črne hiše. Objekt ima dvojno vlogo: namenjen je točenju medu, predelavi in sušenju sadja ter spravilu pridelka, obsega pa tudi prostor, kjer investitor, sicer uspešen podjetnik, sprejema goste in poslovne partnerje. Objekt tudi konstrukcijsko predstavlja poklon kozolcu toplarju, ki ga tradicionalno podpirajo kamniti vogalni stebri: Črna hiša pa konstrukcijsko deluje kot mostna konstrukcija med štirimi vogalnimi slopi.

Arhitektura d.o.o.:

“Objekt se po gabaritih, videzu, barvi in logiki notranje členitve naslanja na izročilo kozolca. Temna fasada je po videzu podobna starim lesenim gospodarskim poslopjem v neposredni okolici in hkrati omogoča diskretno vključitev temne fotovoltaične kritine v osnovni volumen objekta. Zaradi fotovoltaike nadomeščajo snegolove široki napušči nad pritličnimi odprtinami. Notranjost objekta je obložena s svetlimi jesenovimi ploščami in daje vtis, kot da je v celoti  izvotljena  iz enega samega kosa lesa.”

Ime projekta: Črna hiša
Arhitektura: Arhitektura d.o.o. (Peter Gabrijelčič, Boštjan Gabrijelčič)
Sodelavec: Aleš Gabrijelčič
Gradnja: 2012-2014
Investitor: zasebni
Lokacija: Šentrupert, Slovenia
Fotografije: Miran Kambič

Besedilo: Ajda Bračič

Podprite Outsider z naročilom!

Mailchimp brez napisa

Povezani članki