Grad_Goricko_ARREA_prenova_naslovna
ARREA: Obnova prostorov v gradu Grad

Mogočna podoba gradu Grad, enega največjih grajskih poslopij v Sloveniji, zaseda vrh strmega griča v Krajinskem parku Goričko. Peterokotni grajski kompleks, v katerega vstopimo prek parka na južni strani, v svoji stavbni substanci skriva plasti razburljive zgodbe, ki je kljub podobi novoveške baročne rezidence svojo pripoved pričela že v 12. stoletju.

Grad je z vsako menjavo lastništva rastel, spreminjal svoje obličje in programsko vlogo. Usodno zanj pa je bilo leto 1945, ko so se izgubili še zadnji kosi bogate grajske opreme. Po koncu vojne so njegove prostore začeli naseljevati različni stanovalci, objekt pa je zaradi slabe oskrbe pričel vidno propadati. K sreči je bil pravočasno prepoznan kot eden naših najpomembnejših kulturnozgodovinskih spomenikov in že v osemdesetih letih so se pod nadzorom spomeniške službe pričela vzdrževalna in obnovitvena dela.

Projekt prenove, pripravljen v studiu Arrea, se je pričel pred več kot desetletjem, ko so sobe v nadstropnih prostorih jugovzhodnega trakta gradu preuredili v prenočišča s sodobnimi pohištvenimi elementi. Jasna vizija materialne soodvisnosti med lesom in izčiščeno belino zidov izpostavlja ključne specifike prostora. Slednje še dodatno poudari stavbno pohištvo, izdelano po predlogi najdenih baročnih načrtov.

Načrt je sledil preureditvi nekdanjega obrambnega stolpa, v katerega je umeščen večnamenski reprezentančni prostor. Ob njem je v južnem delu trakta še poročna dvorana s pomožnim prostorom. Arhitekti so v prenovo vključili tudi arkadni hodnik, ki na formo harmonične senzibilnosti v odnosu do preteklosti odgovarja s sodobnim estetskim kanonom. Nekoliko kasneje je v jugozahodnem traktu sledila še obnova treh muzejskih sob in obokane grajske kapele, v kateri o plasteh zgodovine pričajo restavrirane freske, pred njo pa je bil obnovljen tudi manjši razstavni prostor, v katerem je predstavljen fazni razvoj gradu.

Prenovljeni trakt se s postopnim obnavljanjem sestavlja v novo poglavje grajske zgodbe. Umestitev novih programov v grajsko poslopje pomeni pomembno pridobitev za skupnost okoliške gričevnate pokrajine. Slednjo so v preteklem letu raziskovali tudi študenti arhitekture s Tehnične univerze na Dunaju, Tehnične univerze v Gradcu in Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani ter nato svoje projekte predstavili na razstavi Goričko: nov pogled na podeželje.

Prenova tako velikega, večplastnega in zapletenega objekta je velik izziv. Morda je na mestu poudarek, da grad Grad kljub uspešnosti izjemno občutljive prenove arhitektov studia Arrea s svojim obsegom zahteva celostno obravnavo sistematične prenove in posluh državnih institucij, ki mu to lahko zagotovijo.

Ime projekta: PRENOVA GRADU GRAD
Avtor projekta: Arrea, Arhitektura, d.o.o.
Arhitektura: Maruša Zorec, Žiga Ravnikar, Matjaž Bolčina, Katja Saje, Tadej Bolta, Klara Bohinc, Andraž Keršič
Odgovorni konservator: Marlenka Habjanič, Svjetlana Kurelac, ZVKDS OE Maribor
Investitor: Krajinski park Goričko
Fotografija: Miran Kambič, Tadej Bolta, Maruša Zorec

Lokacija: Grad (Krajinski park Goričko)

Leto načrtovanja: 2009-2019
Leto izvedbe: 2010-2019

Pripravila: Manca Košir

Podprite Outsider z naročilom!

Mailchimp brez napisa

Povezani članki