ATELIERarhitekti–JULIJINA BRV (foto Peter Plantan) (2)
ATELIERarhitekti & Ponting/Pipenbaher inženirji: Julijina brv v Novem mestu

5V Novem mestu lahko sledimo živahni gradbeni dejavnosti, ki se odraža v vrsti kvalitetnih arhitektur javnega prostora. Jeseni smo v reviji predstavili novo bazensko stavbo v Češči vasi biroja Enota, junija smo poročali o novi brvi, ki so jo v Irči vasi odprli po načrtih Jereb in Budja arhitektov in Ponting/Pipenbaher inženirjev, nedavno pa so južno od starega mestnega jedra zaključili še gradnjo druge brvi čez Krko, pri kateri je ista ekipa konstruktorjev sodelovala z arhitekturnim birojem ATELIERarhitekti. V načrtu mestne občine, da zagotovi živ in povezan javni prostor po meri pešca in kolesarja, so še tri brvi.

Brv, namenjena pešcem in kolesarjem, povezuje mestno parkovno in športno-rekreacijsko območje Loka, ki leži pod mestnim jedrom na levem bregu Krke, z načrtovanim parkom ob izlivu potoka Težka voda na strani naselja Kandija na desnem bregu. Zasnovana je kot enovita poteza preko Krke, ki sloni na eni sami opori sredi vodne struge in se s tem navezuje na zasnovo starega železniškega in novejšega Kandijskega mosta.

Oporni steber s svojim oblikovanjem poudarja rečni tok. Nad njim se rahlo napeta brv nekoliko razcepi, da se kot majhen štrcelj izoblikuje opazovalna ploščad nad reko s pogledi na okolico, v kateri dominira na eni strani novomeški Kapitelj, na drugi pa dvorca Novi dvor in Kamen. V jekleni naslon mostne ograje so vgravirane ribe, značilne za ekosistem reke Krke.

Brv se na desni breg priključi tik pred izlivom Težke vode, kjer se razširi v manjši urejen javni prostor (krajinska arhitektura dr. Dušan Stupar in Katja Senekovič). Na levem, parkovno urejenem obrežju pa je raven dostopa precej nižja od desnega, zato je za sestop z brvi proti vzhodu urejeno stopnišče, zahodno pa položna klančina. Pod klančino so umestili prostore za interventno reševanje iz vode, ki so doslej domovali v zasilnem objektu na istem mestu.

Ime brvi so izbrali s pomočjo spletne ankete: Novomeščani so pridobitev poimenovali Julijina brv – zaradi neposredne bližine gradiča Novi dvor na desnem bregu Krke, kjer je do svoje smrti bivala slavna Prešernova muza.

Situacija
Tloris brvi
Vzdolžni prerez
Prečni prerez z detajlom

 

Ime projekta: Julijina brv
Avtorji projekta:
ATELIERarhitekti; Jurij Kobe, Peter Plantan, Urša Podlipnik
Ponting/Pipenbaher inženirji; Marjan Pipenbaher, Tomaž Weingerl
Investitor: Mestna občina Novo mesto
Lokacija: Novo mesto

Leto načrtovanja: 2019–20
Leto izvedbe: 2022–23

Dimenzije jeklene konstrukcije brvi: dolžina 121,5 m, širina 4,3 m
Površine skupaj: 2150 m² bruto/neto
Most z objektom pod dostopno klančino: 650 m²
Zunanja ureditev: 1500 m²

Projektanti:
Arhitektura: Jurij Kobe, Peter Plantan, Urša Podlipnik
Gradbene konstrukcije – mostna konstrukcija: Marjan Pipenbaher, Tomaž Weingerl
Krajinska arhitektura: dr. Dušan Stupar, Katja Senekovič
Gradbene konstrukcije – objekt pod klančino: Franc Žugel
Elektro inštalacije: Miran Šerbec

Izvajalci:
Glavni izvajalec gradbeno-obrtniških del: CGP d.d.
Izvajalec mostne konstrukcije: ZAMA d.o.o.

Foto: Peter Plantan, Ponting, David Potočar (dron)
Pripravil: Luka Jerman

Naroči Outsider, razširi svoj pogled

Mailchimp brez napisa

Povezani članki