Davor Busnja - LR Department of Municipal Civil Court in Zagreb – photo Bosnic+Dorotic-23
Davor Bušnja: Od konjušnice do zemljiške knjige

Hrvaški arhitekt Davor Bušnja je z ekipo studia MORE arhitekture v Zagrebu prenovil stavbo nekdanje avstro-ogrske vojaške konjušnice in jo z obširno prizidavo spremenil v sodobne prostore za Zemljiškoknjižni oddelek Občinskega civilnega sodišča v Zagrebu.

Gre za prvo realizacijo načrtovanega Sodnega trga, ki so ga Davor Bušnja, Zrinka Mrković-Mračić in Vedran Škopac predvideli v zmagovalnem predlogu urbanističnega in arhitekturnega natečaja iz leta 2007. Namen tega dolgoročnega projekta je na enem kraju zajeti vsa zagrebška sodišča in tako ustvariti po simbolni teži eno osrednjih mestnih prizorišč, kar je del širših ambicioznih načrtov za revitalizacijo tega dela mesta.

Stavba konjušnice iz leta 1903 stoji na južnem delu stavbnega otoka, kjer je predviden Sodni trg, in je prvotno tvorila celoto z večjo stavbo na drugi strani ceste, ki so jo pred leti uspešno prenovili v sodobno umetnostno galerijo. Eden od glavnih ciljev projekta je bil zato tudi ohraniti specifičen dialog med stavbama, ki skupaj predstavljata pomemben del utilitarne arhitekturne dediščine Zagreba.

Prenovljeno stavbo sestavljata velika jahalnica in manjši vstopni volumen. Z rekonstrukcijo so si to kompozicijo prizadevali ohraniti in nadgraditi: lahka, odprta in transparentna jekleno-steklena struktura prizidka deluje kot protipol obstoječi robustni rdeči stavbi in simbolično predstavlja odprtost institucije, obenem pa ohranja berljivost specifičnega formata obstoječe stavbe. Novi transparentni volumen se poravna z gabaritom jahalnice, tako da obstoječi vhodni stavbni del postane hiša v hiši, ob kateri se oblikuje notranja vstopna ‚ulica‘ z vhodoma s severne in južne strani – javni prehod med ulico in prihodnjim Sodnim trgom.

Kot odgovor na obstoječo strukturo so arhitekti vzpostavili ritem programskih pasov v kombinaciji s prazninami, ki zagotavljajo naravno osvetlitev vseh delovnih prostorov. Vstavljeni pasovi sledijo strukturni mreži obstoječe stavbe ter ustvarjajo prostorski in konstrukcijski ritem novega prizidka. Dinamika ‚polnega‘ in ‚praznega‘ prispeva k občutku odprtosti in zračnosti prostora.

Ker gre za stavbo civilnega sodišča, so programske zahteve vključevale različne režime uporabe in stopnje dostopa – od popolnoma nadzorovanih arhivskih prostorov, ekskluzivnih delovnih prostorov za osebje, sodnih dvoran z omejenim dostopom do ‚javnih‘ servisnih pultov.

Aksonometrična prostorska in programska shema

 

Ključni element organizacije delovnih prostorov je svetloba. Obstoječe opečne stene stare stavbe dobijo odgovor v glazirani beli opeki zaprtih servisnih kubusov in v prosojnih membranah iz steklenih zidakov, ki z značilno geometrijo zaobljenih vogalov zamejujejo dve sodni dvorani v pritličju.

Črni kovani železni palični nosilci, ki nosijo streho jahalnice, so bili ohranjeni in obnovljeni. Njihovo logiko v prizidku nadaljujejo belo barvana jeklena paličja, ki ne podpirajo le strehe in fasade stavbe, temveč nosijo tudi drugo nadstropje objekta. Konstrukcija je tako pomemben arhitekturni element, ki deluje v sinergiji z obstoječo zgradbo in novim programom.

»Stara hiša, nova hiša, hiša poleg hiše in hiša v hiši pod skoraj isto streho ter sto metrov pročelja ob prometni cesti skriva bogastvo prostorskih odnosov, ki izhajajo iz neštetih omejitev in na prvi pogled nezanimivega projektnega programa,« je stavbo opisal arhitekt Krunoslav Ivanišin v nominaciji za nagrado Viktor Kovačič. Najvišje strokovno priznanje Društva hrvaških arhitektov (UHA) je projekt prejel junija letos.

 

 

Situacija načrtovanega Sodnega trga z realizacijo na južni stranici
Situacija južnega parka Sodnega trga
Tloris kleti in pritličja
Tloris 1. in 2. nadstropja
Prerezi
Fasade

Ime projekta: Zemljiškoknjižni oddelek Občinskega civilnega sodišča v Zagrebu
Avtor projekta: Davor Bušnja, MORE arhitekture
Investitor: Ministrstvo za pravosodje in upravo RH
Lokacija: Zagreb

Leto začetka gradnje: 2020
Leto zaključka gradnje: 2022

Površina: 9000 m2
Skupna tlorisna površina: 5700 m2

Projektanti:
Avtorji idejne zasnove Sodnega trga: Davor Bušnja, Zrinka Mrković-Mračić, Vedran Škopac
Arhitektura: Zrinka Mrković-Mračić, Margareta Jelačić Jagodić, Ivan Milonja, Tomi Šoletić, Léa Quenet, Vedran Škopac, Davor Bušnja
Grafično oblikovanje: Orsat Franković, Flomaster
Konservator: Martina Knezović, GZZSKP
Gradbene konstrukcije: Filip Cvetko, Branko Galić, Radionica statike
Strojne inštalacije: Tomislav Vučinić, Termo projekting
Elektro inštalacije: Mladen Šafar, GRID
Voda in kanalizacija: Petra Sirovec, Damir Keglević, APZ Hidria
Požarna varnost: Branimir Cindori, APIN projekt

Izvajalec: ING-GRAD

Foto: Bosnić+Dorotić
Pripravil: L. J.

*

Vsebine, ki jih objavljamo na spletu, so drugačne od vsebin v tiskani reviji. Revija in splet imata ločeni uredniški zasnovi. Z naročilom revije podprete oboje, spletne in tiskane vsebine, in omogočite Outsiderjevo ustvarjanje na različnih kanalih. 

Naročite se lahko v spletni trgovini ali pa nam pišite na: [email protected]

Hvala!

Mailchimp brez napisa

Povezani članki