M007_outsider_foto8
F019CF: Muzejska hiša Semič

Arhitekta Manca Starman in Jure Henigsman iz mladega biroja F019CF sta prenovila Muzejsko hišo v Semiču.

Obravnavana stavba v trškem središču Semiča je stara že več kot 180 let. Zgrajena je bila kot šola, kasneje pa je služila kot krajevni urad, zdravstvena postaja in muzej. Pri prenovi je šlo za rekonstrukcijo obstoječe stavbe in za dozidavo, prek katere sta mlada arhitekta objekt opremila s sodobnimi instalacijami. V novem delu, ki je zrasel na mestu prejšnjega manjšega prizidka, je tako urejen nov vhod s trga, pa tudi vse manjkajoče sodobne vertikalne komunikacije – na primer dvigalo, namenjeno gibalno oviranim in prevozu muzejskih eksponatov. Eden od glavnih posegov v programsko strukturo objekta je bil menjava mesta vstopa v objekt: vhod v prizidku, obrnjen proti prenovljenemu trgu, zdaj vabi obiskovalce v notranjost muzejske hiše, stari vhod pa se uporablja za protokolarne dogodke.

Notranjost objekta je preprosta in ostaja zvesta iskreni arhitekturni izpovedi. Mestoma so konstrukcije očiščene, viden je konstrukcijski material. Drugod prostore zaznamuje belina, ki osrednje mesto pri doživljanju ambienta prepušča muzejskim eksponatom. V hiši sicer domujejo Center narave Bele krajine, turistično informacijski center, krajevna zbirka in vinogradniška zbirka. Razstavni prostori zajemajo tri etaže, v pritličju pa je urejena tudi večnamenska, občasno tudi poročna dvorana.

Manjšemu kraju, kot je Semič, lahko za prenovo pomembnega dela svoje arhitekturne dediščine le čestitamo. Muzejska hiša bo z novim programom revitalizirala okoliški prostor trškega jedra in, upamo, vzpostavila spoštljiv odnos tako do arhitekturne dediščine preteklosti kot do sodobne arhitekture, ki je obstoječi hiši s premišljenim posegom pomagala, da znova zaživi.

F019CF:
»Konstrukcija obstoječega objekta je kamnita, delno opečna in je bila med prenovo popolnoma prenovljena ter sanirana. Obstoječi objekt ohranja vse svoje glavne značilnosti in odkriva sloje notranjosti, ki so bili do sedaj zaprti pod večimi sloji ometa. Hiša ponuja bogate ambiente prenovljenega objekta, med katere spadajo obokan opečnat strop kleti, masivna kamnita konstrukcija in lesena konstrukcija strehe. Konstrukcija prizidka je montažna, iz masivnih križno lepljenih plošč in obdana s fasado iz vlakno-cementnih plošč.

Ime projekta: Muzejska hiša Semič
Investitor: Občina Semič
Fotografije: arhiv biroja
Lokacija: Semič

Leto načrtovanja: 2014 – 2017
Leto izvedbe:017 – 2019

Površine:
Klet (m2):                   128 m2
Pritličje (m2):             112 m2
Nadstropje (m2):        136 m2
Parcela (m2):              300 m2
Pozidana površina: 198 m2

Projektanti: Arhitekturni biro F019CF d.o.o., Jure Henigsman m.i.a., Manca Starman m.i.a.

– Gradbene konstrukcije: CBD d.o.o.
– Elektro instalacije: Profi K2 d.o.o.
– Strojne napeljave: Emineo d.o.o.
– Zunanja ureditev in kanalizacija: Graping gradbeno porjektiranje, inženiring Zakotnik Boris s.p.
– Požarni inženir: Fojkarfire, požarni inženiring d.o.o.
– Raba energije in tehnologija: Polytechnic d.o.o.

Izvajalci: Malkom d.o.o.

Besedilo: Ajda Bračič

Podprite Outsider z naročilom!

Mailchimp brez napisa

Povezani članki