08_etm-Idrija_september-2020_foto-Mitja-Kuret
prostoRož: Iz ceste v trg v treh dneh

V sklopu Evropskega tedna mobilnosti 2020 je urbanistični studio prostoRož v treh dneh začasno uredil in trajno zaprl del ceste pred domom upokojencev na Arkovi ulici v Idriji.

Evropski teden mobilnosti je priložnost za oblikovanje javnih prostorov po meri pešcev in kolesarjev. Prizadevanja za človeku in okolju prijazne načine mobilnosti vsako leto povežejo na tisoče sodelujočih mest in njihovih prebivalcev, tudi Idrijo, kjer so letos za promet trajno zaprli zgornji del Arkove ulice.

Ureditev je le eden izmed projektov, ki jih prostoRož izvaja v Idriji. Že leta 2017 je na urbanističnih delavnicah skupaj s prebivalci snoval ideje o preureditvi tega dela Idrije. Kasneje je s partnerji izdelal tudi parkirno politiko za celotno mestno središče. Nastali dokumenti so bili podlaga za preureditev zgornjega dela ulice v deljeno prometno površino, kjer imajo prednost pešci in kolesarji. Nastali trg je torej posledica dolgoročnega načrtovanja, posvetovanj s prebivalci in sodelovanja več partnerjev.

Kaj je potrebno, da se 100 m ceste spremeni v 600 m2 trga? prostoRož je v Idriji uporabil 8 lesenih korit, 8 klopi,  30 litrov barve, 2m3 zemlje,  100 sadik, 10 šablon in tri izposojene kompresorje. V treh dneh je na terenu delalo pet članov ekipe, pomagalo pa jim je 40 Idrijčanov – prostovoljcev, šolarjev in vrtčevskih otrok.

Na novo ustvarjena površina za pešce, ki je nastala s trajnim zaprtjem dela Arkove ulice za promet, je sedaj postala varna pot v vrtec in šolo. Velik pomen ima predvsem za stanovalce doma upokojencev, ki je sicer umeščen v živahen mestni predel med zdravstveni dom, župnišče, muzej, vrtec in šolo, kjer pa kronično primanjkuje zelenih površin in varnih prometnih površin za varne sprehode, druženje in počitek.

Zaradi dogajanja na ulici se je že med delovno akcijo vzdolž ulice sprehodilo več ljudi kot običajno. Odzivi so bili zelo dobri: prebivalci podpirajo novo ureditev Arkove ulice in se strinjajo, da je Arkova zdaj bolj varna in prijetnejša. V prihodnje si želijo, da bi se poteza nadaljevala in da bi cela ulica postala prava sprehajalna aleja. »Na novo vzpostavljena in za promet zaprta površina dela Arkove ulice mimo doma bo omogočila varno sprehajanje in počitek pred domom in s tem vključenost stanovalcev v utrip tega dela mesta ter nove priložnosti za spontana medgeneracijska srečanja in druženja z mimoidočimi,« je povedala Urška Močnik, direktorica Doma upokojencev Idrija, ki je projekt tudi sofinanciral.

Načrtovanje: prostoRož
Izvedba: prostoRož, Ivo cvetličarstvo, Idrija
Sodelujoči: Mestna Občina Idrija, Dom upokojencev Idrija, študenti arhitekture (Mitja Kuret, Jan Šimnovec in Zala Kanc), otroci iz vrtca Idrija, učenci 8. razreda Osnovne šole Idrija, stanovalci DUI enota Marof, prostovoljci iz mladinskega centra Idrija, Zavod Sopotnik, delavci Komunale Idrija.
Oblikovanje vzorca ModuLace: Anja Petek
Finančna podpora: Dom upokojencev Idrija in Občina Idrija v okviru Evropskega tedna mobilnosti.
Fotografije: Mitja Kuret

Aktivnosti so se izvajale v okviru projekta LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE, katerega delno financira Evropska unija iz programa LIFE, Sklad za podnebne spremembe (Ministrstvo za okolje in prostor), ter Ministrstvo za infrastrukturo

Podprite Outsider z naročilom!

Mailchimp brez napisa

Povezani članki