1
Jereb Budja arhitekti: Lovska preža

Nekaj slovenskih birojev smo povprašali, kateri je tisti njihov neuresničen projekt, ki bi bil po njihovem mnenju ključen za bolj trajnostno družbo prihodnosti.

Arhitekti iz pisarne Jereb Budja arhitekti so izbrali projekt za lovsko prežo, ki je na pobudo znanca nastal pred leti.

“Četudi družba danes vse bolj strmi k individualnosti, nas razmere često opominjajo, da je odmik k individualnemu obenem lahko odmik od solidarnosti in empatije. Želeli bi živeti v družbi, ki omenjeni vrednote postavlja najvišje na vrednostno lestvico. Lovci, taborniki, skavti in gasilci so nekatera od združenj, ki še temeljijo na solidarnosti. In medsebojni pomoči. Stik z naravo, ponovna uporaba in skrb za sočloveka in živali so njihovo osnovno vodilo za ustvarjanje boljšega sveta.

Materializacijo stika človeka in narave lahko vidimo tudi v objektu lovske preže. Četudi si človeštvo podreja naravo, poskuša z njo sobivati. Popolno sožitje z naravo se pogosto zrcali v želji po matematični geometrizaciji vzorca in oblik, oblikovanje pa teži k izčiščenosti oblik in polivalentni uporabi objekta.

Objekt smo zasnovali na pobudo znanca, ki je želel zeleni druščini tipsko prežo. Za vse razmere in vsa okolja. V resnici pa je, morda nevede, nam podaril ogromno dobre volje in priložnost zabave, ki nas je zbližala in utrdila prijateljske odnose. Hvala Roky.”

Ime projekta: Lovska preža
Leto projekta 2013
Jereb in Budja arhitekti: Rok Jereb, Nina Majoranc, Blaž Budja
vizualizacije Jan Žiher
fotografije: Matjaž Krivic, Carmen Whittaker, Blaž Budja

Pripravila: Ajda Bračič

Podprite Outsider z naročilom!

Mailchimp brez napisa

Povezani članki