Petrkoc Suhadolc Plecnik  Zale 2019
Jože Peterkoč, Mima Suhadolc: Prenova mizarskih delavnic na Plečnikovih Žalah
Petrkoc Suhadolc Plecnik Zale 2019

Nekdanje mizarske delavnice na Plečnikovih Žalah sta prenovila arhitekta Jože Peterkoč in Mima Suhadolc.

“’Uredimo vrt poslednjega slovesa z rajnkimi, v njem v zelenju postavimo kapelice, ki naj bodo individualne mrtvašnice. Imenujmo jih po farnih patronih, tako da bo vsak našel zadnjo postajo v kapelici lastne fare.’ Tako je prostor poslednjega slovesa na Ljubljanskih Žalah, Vrt vseh svetih, opisal Jože Plečnik, ko se je v letu 1936 lotil naloge.”
– iz predstavitvene zloženke projekta

Poseganje v tako simbolno in čustveno zaznamovano arhitekturno dediščino, kot so Plečnikove Žale, je nedvomno velika odgovornost, pri kateri je potrebna dobršna mera občutka za prostor ter sposobnosti arhitekturnega vrednotenja in presojanja. Obravnavani kompleks mizarskih delavnic sestavljata dva med seboj povezana objekta različnih velikosti, v katerih so nekdaj izdelovali krste. Jože Peterkoč in Mima Suhadolc sta k prenovi pristopila racionalno: najprej sta glavnega izmed dveh objektov očistila posegov, ki so nastali v letih po Plečniku, in ga tako rekoč vrnila v verzijo izhodiščnega stanja. Vanj so bili s prenovo umeščeni upravni prostori podjetja, v manjšem, stranskem objektu pa je nastal predstavitveni prostor za obiskovalce.

Notranjost glavnega objekta se omejuje na najnujnejše posege, ki omogočajo delovanje upravne pisarne. S tem arhitekta izkazujeta spoštovanje mogočni dediščini prostora in ohranjata njeno avtentičnost – dodajata svojo, novo plast, ki pa je le transparentna, minimalna, in daje prednost izvornim Plečnikovim potezam. V stranskem objektu sta imela arhitekta bolj proste roke – svobodnejše oblikovanje se odraža v novi fasadi iz tankih belih lamel, ki prekinjajo stekleno ploskev, in so referenca na detajle s fasad bližnjih mrliških vežic.

Ime projekta: Preureditev Mizarskih delavnic na Plečnikovih Žalah, Ljubljana

Investitor: Žale, javno podjetje d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana Fotograf: Miran Kambič
Lokacija: Plečnikove Žale, Ljubljana

Leto načrtovanja: 2009
Leto izvedbe: 2010 – 2018

Površine:
Klet: 44 m2
Pritličje: 254 m2

– Arhitektura, oprema: AIR d.o.o.: Jože Peterkoč u.d.i.a, Mima Suhadolc u.d.i.a.

– Gradbene konstrukcije:  ZRMK d.o.o., Jože Kos u.d.i.g.

– Elektro instalacije: Projekt-Eco, Boštjan Mikec u.d.i.e.

– Strojne napeljave: Arctur projektiva d.o.o., Jana Kotar u.d.i.s.

Izvajalci: VG5 d.o.o., Tehnološki park 24, Ljubljana, Leanže d.o.o., Savska cesta 3a, Ljubljana

Zunanja ureditev: AIR d.o.o., Tržaška 12, Ljubljana, Jože Peterkoč u.d.i.a, Mima Suhadolc u.d.i.a

Varovanje dediščine:  ZVKDS OE Ljubljana, odgovorni konzervatorki: Mojca Arh – Kos u.d.u.z.e., Irena Vesel u.d.i.a., konzervatorska svetnica 

Besedilo: Ajda Bračič

Podprite Outsider z naročilom!

Mailchimp brez napisa

Povezani članki