28C40F03-8A96-4BDB-9B30-B68C882B38DB
Matteo Meschiari, Alessandro Fontanella: Doživetje v gozdu

Elaborat predstavlja idejo vkopane hiše, ki sloni na štirih masivnih vogalih, na katerih počiva lesena plošča – streha. S poglobitvijo je zmanjšana zunanja pojavnost hiše. Bivalni prostor je umeščen med manjše servisne volumne v vogalih, ki pa kljub svoji preprosti zasnovi ne izrabljajo volumenskih in ambientalnih možnosti gradnje iz zemlje. Projekt je dobro predstavljen in kljub nekaterim nedoslednostim in morebitnim praktičnim problemom deluje senzibilno.

It represents the idea of a dug-in house, that rests on four massive corners, on which leans a wooden panel – the roof. By deepening the volume into the ground, the external appearance of the house is visibly reduced. The living space is located among the smaller service volumes in the corners, which, despite their simple design, do not make use of the volume and ambient possibilities of construction from the ground. The project is well-presented and, despite some inconsistencies and possible practical problems, it works as a sensible piece of architecture.

Delo revije Outsider in izvedbo natečajev lahko podprete z naročilom!

Mailchimp brez napisa

Povezani članki