149-CEVXWQ_panels-2-2
Maximillian Nowotka, Maria Betina Rincón: Hiša Archipielago

Hiša je zasnovana kot kompozicija treh majhnih razgibanih volumnov, ki z medsebojnimi razmerji oblikujejo ambientalno zanimive notranje in zunanje prostore. Zasnova se igra s prehajanji med različnimi ravnmi odprtosti in osvetljenosti. Celota je z različnimi volumni in strešinami razgibana in dosledno dodelana. Trije sestavni deli delujejo kot celota, ki pa obenem sledi logiki gradnje domačije v bližini.

The house is designed as a composition of three small, varied volumes. The interactive relations among them form an interesting spatial ambience in both interior and exterior spaces. The design plays with transitions between different levels of openness and lighting. The entirety is nicely diverse and consistently concluded with the differentiation amid volumes and roofs. The three components work as a finish entirety, but also address the present logic of the farm next to the location.

Opomba žirije je, da je zasnova razsrediščena in da je bivalni prostor premalo osmišljen. Odsotnosti središča konkurira dobra dodelava posameznih ambientov, ki pa so mestoma preveč introvertirani oziroma ne izkoriščajo možnosti odpiranja v okolico.

However, the jury also notes that the design is fragmented in parts, and that the living space is insufficiently designed. The lack of a core competes with the good finishing of individual ambiences, which in some places are too introverted or do not take advantage of the possibility of opening up to the surroundings.

Delo revije Outsider in izvedbo natečajev lahko podprete z naročilom!

Mailchimp brez napisa

Povezani članki