52_vizije_ FA_ Rakova_Jelsa_03_www
MESTNI PARK RAKOVA JELŠA

Rakova Jelša, Ljubljana

52_vizije_ FA_ Rakova_Jelsa_01_www

52_vizije_ FA_ Rakova_Jelsa_02_www

Nove javne površine, ustvarjene z mestnim parkom Rakova Jelša, degradirano območje mesta v izteku zgodovinske osi sever-jug povežejo s Krajinskim parkom Ljubljansko barje, zaokrožijo obstoječe pešpoti, kolesarske in vodne poti. Obiskovalce ozaveščajo o ranljivosti območja. Poseben ekosistem Ljubljanskega barja predstavlja naravno vrednoto, v katero je treba posegati z mero občutljivosti. Razen odstranitve skoraj 300 ton odpadkov ter invazivnih rastlinskih vrst projekt ne posega v območja zaščitenih ali najbolj kakovostnih habitatnih tipov in v svoji zasnovi ne spreminja avtohtone krajine. Druga faza projekta je načrtovana spomladi 2015.

Model

Arhitektura: absolventi Fakultete za arhitekturo v Ljubljani: Klara Bohinc, Andraž Keršič, Martin Kruh, Aljoša Lipolt, Dino Mujič, Tamara Németh,

Krajinska arhitektura: absolventi krajinske arhitekture: Gašper Habjanič, Nika Benčina in Tina Zaponšek

Mentor: Rok Žnidaršič

Mentorici (oddelek za Krajinsko arhitekturo na Biotehniški fakulteti): doc. dr. Tatjana Capuder Vidmar, doc. mag. Mateja Kregar

Izvedba: 2014-

Fotografije: Andraž Keršič

Površina: 57 000 m2

Mailchimp brez napisa

Povezani članki