DSC05169
Nova kreativna četrt v Kamniku

Vse več slovenskih mest se v zadnjem času intenzivno ukvarja z urbano prenovo in s tem, kako pozabljena urbana območja prilagoditi novim ekonomskim razmeram in novim družbenim potrebam. V Kamniku so to predvsem nekdanja industrijska območja, največje med njimi pa je območje bivše smodnišnice oz. KIK Kamnik. To poletje so mladi kamniški arhitekti in urbanisti sodelovali z Občino Kamnik in pod mentorstvom Štajn arhitektov in prostoRoža oživili območje nekdanje Barutane (tako so domačini nekoč imenovali smodnišnico). Ta teden na festivalu Kamfest testirajo možnost, da Barutana postane novo kreativno in kulturno središče Kamnika.

Od smodnika do skladišč
Smodnišnica je del Kamnika, ki je tudi po zaprtju proizvodnje smodnika veljal za izrazito industrijsko območje. Nekdaj uspešno podjetje, ki je s smodnikom oskrbovalo celotno Jugoslavijo, je v preteklosti tvorilo pomemben del identitete Kamnika kot izrazito industrijskega mesta. Obenem je smodnišnico še v času obratovanja obdajal pridih skrivnostnosti, saj je bila ločena od mesta in veljala za prepovedan del Kamnika. Po propadu KIK-a je zato njena zapuščina hitro začela toniti v pozabo. Večina objektov na območju smodnišnice se je spremenila v skladišča, javni prostor pa v parkirišča in obračališča, stari objekti so začeli propadati, z gradnjo novih pa je začela izginjati tudi industrijska dediščina območja.

Potencial nekdanjih industrijskih prostorov
Bližnji mladinski center Kotlovnica si zadnja leta preko arhiviranja dokumentov, strojev in spominov zaposlenih prizadeva za ohranitev industrijske dediščine smodnišnice. Številni lokalni akterji in Občina Kamnik se prav tako vse bolj zavedajo vrednosti in potenciala območja za ponovno kreativno rabo, saj v sicer kulturno razgibanem Kamniku primanjkuje galerijskih, koncertnih in ustvarjalnih prostorov. Na območju se je revitalizacija v preteklih letih že začela z razvojem kamniškega coworking prostora KIKštarterja, mladinski center pa je razvil idejo, da svoje dejavnosti razširi v nekdanjo ključavničarsko delavnico. Gre za objekt tik ob zidu, ki loči smodnišnico od preostalega dela Kamnika.

Z intervencijo do vizije za prihodnost
Letošnji Kamfest se je izkazal za odlično priložnost za odpiranje smodnišnice svetu in testno akcijo oživljanja območja. Mladi kamniški arhitekti in urbanisti so načrtovali in realizirali začasno intervencijo, ki je omogočila prehod med kulturnim domom Kamnik in smodnišnico. Z izgradnjo lesene konstrukcije čez zid se je prebivalcem omogočil dostop do prostora in vpogled v prej skriti svet smodnišnice, obenem pa je intervencija odprla novo prizorišče festivala Kamfest. Intervencija prebivalce Kamnika opozarja na nujnost ohranitve propadajoče industrijske dediščine in kaže potencial uporabe starih objektov za današnje kreativne potrebe. Če bo prostor med začasno intervencijo zaživel, bo takšna transformacija predstavljala odlično izhodišče za dolgoročno oblikovanje kreativne četrti v Kamniku, ki bi z zagotavljanjem prostora omogočala razvoj kreativnega in kulturnega sektorja v mestu.

Intervencija bo na ogled do petka, 14. 8. 2020, vsak dan ob 18. in 19. uri.  Mladi arhitekti in urbanisti vas bodo popeljali skozi prostore in vam predstavili svojo vizijo Kreativne četrti Barutana.

Avtorji intervencije Kreativna četrt Barutana: Mitja Kuret, Jan Šimnovec, Zala Kanc, Michel Saad, Žan Ložar, Žan Zupanc, Jan Ftičar, Tajda Kuret, Matic Bremšak, Luka Kanc, Amaia Villanueva Cueli, José Lima, Janez Golja, Daniele Daneluzzi.

Mentor študentov: Sinan Mihelčič, Štajn arhitekti

Foto: Mitja Kuret

Urbana akademija: Urbana akademija med seboj povezuje lokalni kreativni sektor z občinsko upravo in krepi potencial takšnega sodelovanja pri revitalizaciji degradiranih urbanih območij. Urbano akademijo v okviru partnerske mreže Centra za kreativnost vodi neprofitni arhitekti in urbanistični studio prostoRož. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Mailchimp brez napisa

Povezani članki