TRAFIKA-PRIHODNOSTI-2--BANNER
Natečaj Trafika prihodnosti: zaključno poročilo

Natečaj Trafika prihodnosti smo pri reviji Outsider razpisali ob navdihu, ki smo ga bili deležni ob odprtju prej zapuščene Plečnikove trafike na Vegovi ulici v Ljubljani spomladi 2021. Priložnost upravljanja trafike nas je spodbudila k razmislekom o vlogi sodobnih uličnih kioskov, razmerju med digitalnimi in analognimi mediji pa tudi o javnem prostoru mesta ter kioskih kot generatorjih javnega življenja. Razpis je dosegel dober odmev v mednarodnem arhitekturnem prostoru. Natečajne podloge je prevzelo 80 ekip, prejeli smo 40 rešitev, od tega jih je 37 ustrezalo razpisanim pogojem.

Žirija, ki jo sestavljajo arhitekti Saša Mächtig (častni član), Aleksander Vujović, Mika Cimolini, Nina Granda (predsednica žirije) in publicist Tadej Zupančič, je natečajne rešitve obravnavala v dveh krogih. V prvem krogu je vsak član žirije individualno ocenil (od 1 do 5) vse prejete elaborate, ki so izpolnjevali predpisane zahteve. Prvih dvanajst najbolje ocenjenih elaboratov na podlagi skupnega seštevka se je umestilo v drugi krog. 

Drugi krog žiriranja je potekal v živo. Člani žirije so o vsakem projektu, umeščenem v drugi krog, izmenjali stališča in primerjali kakovost posameznih elaboratov. Končno odločitev so sprejeli skupaj. Na podlagi primerjav so se odločili, da namesto ene 3. nagrade in treh priznanj podelijo dve znižani 3. nagradi in dve priznanji. 

Nagradni sklad: 3.300,00 eu.

Žirija je sledila vnaprej dogovorjenim merilom za ocenjevanje, in sicer je upoštevala  kakovost arhitekturne rešitve, tehtnost razmisleka o vlogi kioska v sodobnih urbanih okoliščinah, prilagodljivost in možnost uporabe v različnih kontekstih, inovativnost in drznost, ter izvedljivost predloga (ekonomičnost, trajnostnost).

Vsem sodelujočim čestitamo za tehtne predloge, nagrajencem pa za kakovostne in zanimive razmisleke.

1. nagrada: Duncan Blackmore, John Nordon
2. nagrada: Skorduli Tatiana
3. znižana nagrada: Daryl Mulvihill, Emanuela Schrione
3. znižana nagrada: Catharina Meier, Valeriya Savina
Priznanje: Federico GiacomarraAlessandro Angelelli
Priznanje: Muxiao Yang, Zongyu Zhao

Tadej Zupančič
OBRAZLOŽITVE:

PRVO MESTO359RYB

Kiosk, če parafraziramo, je veliko čudovitih stvari. In da je to res, je najbolj dokazal kiosk 359YRB: je ogljično nevtralen – zaradi njega ne bo nič porušeno, odstranjeno ali zamenjano, bo pa dodano in spremenjeno – obenem pa je fluiden in prožen, spremenljiv in okreten. Tako kot je fluidna njegova oblika, je fluidna tudi njegova vsebina, saj bo na voljo tako za kolportažo in trgovino na drobno kot tudi za druge storitvene dejavnosti in različne, vsakršne socialne interakcije, tudi spontane. Ter za popravilo koles. Edino, kar ni spremenljivo, je njegova rdeča barva, prijazen poklon Mächtigovi K67 – ter britanskim telefonskim govorilnicam -, kar pa je tudi odlično. 
Kiosk že za danes, predvsem pa za jutri. 

1. nagrada: 1.500,00 EUR

Avtorji: Duncan Blackmore, John Nordon (VB)

 

 

DRUGO MESTOAQY9ZQ

Če je bila lokacija za kiosk preteklosti in sedanjosti stvar predvidljivosti ter zagotovljenega prometa, bo kiosk prihodnosti AQY9ZQ bolj nepredvidljiv – ter tudi sam proizvajal oziroma kreiral obisk: pozabljeni, zapuščeni, spregledani urbani prostor bo, z minimalnimi oblikovalskimi intervencijami, v glavnem prefabriciranimi, vendar vedno odvisnimi od konteksta, spremenil v živahno stikališče efemernega in nujno potrebnega. Ponudba, v glavnem 24/7, bo pestra, tako kot njegova okolica. To je pravzaprav kiosk, za katerega doslej nismo vedeli, da ga potrebujemo, in bo tam, kjer ga ne pričakujemo.    

2. nagrada: 1.000,00 EUR

Avtorji: Skorduli Tatiana (IT)

 

TRETJE MESTOQ5JYPY IN HUBEWQ

Ali lahko kiosk pomaga pri oblikovanju – in ohranjanju – identitete različnih skupnosti? Da, to je, sicer po svoje, vedno počel, vendar pa kiosk Q5JYPY to poslanstvo zdaj nadgrajuje: za vsak kiosk bi skrbel kolektiv, ki bi se sproti odločal, koliko prostora bi potreboval, ga potem spletno oblikoval iz sestavljivih elementov (škatla in mreža), nastale pa bi nove strukture, ki bi napolnile premalo izkriščen javni prostor. Če se za Q5JYPY se zdi, da bi bile te strukture bolj trikotne kot ne, pa je HUBEWQ elegantna, domišljena, sestavljiva kocka, narejena iz okolju prijaznih, v glavnem recikliranih materialov. Bo potujoča in dopolnjevala naša pričakovanja, kaj naj bi kiosk ponujal (psst: ponujal bo še več).  

znižana 3. nagrada: dvakrat 300,00 eu

Avtorji: Daryl Mulvihill, Emanuela Schrione (VB) Q5JYPY 

IN

Avtorji: Catharina Meier, Valeriya Savina (IT) HUBEWQ

 

 

PRIZNANJE 9LLT94

Zgoščena mešanica brezplačnega bolšjega trga in popravljalnice – v dveh nadstopjih pod okroglo kovinsko streho – je prav to, kar mesta potrebujejo: na vsem svetu mesta proizvedejo dve milijardi ton odpadkov na leto in nemogoče je, da nič od tega – recimo starega pohištva, bele tehnike, mobilnih telefonov – ne bi bilo še vedno uporabno. 9LLT94 je lahko prvi korak stran od naše zasvojenosti z novim, z bleščečim. 

priznanje: 100,00 eu

Avtorji: Federico Giacomarra, Alessandro Angelelli

 

 

PRIZNANJE XQWB7P

Spomenik kiosku –
zgrajen iz zidakov iz časopisnega papirja 
in stekla 
in jekla 
se dviga z betonske plošče – 
darilo arhitekture; 
vse je vloženo, spomini pa odsotni, 
abstraktni
v stolpu
in dvorazsežni črtni kodi.   

priznanje: 100,00 eu

Avtorji: Muxiao Yang, Zongyu Zhao

 

Šest finalistov:

UCU9TE: Žan Majetič, Ana Martinšek, Sara Martinšek
8RXUBZ: Nikola Živadinović, Ana Jovanović, X:ENA Atelier
66FR98: Aljaž Gradišar, Aina Radovan
RFVKTN: Gabriel Châtel, Jules Lavabre, Marc Maurel
CELDP7: Clemens Collisi
Y88ECC: Shuai Tang

Mailchimp brez napisa

Povezani članki