mala-naslovna
V ZAVETJU NEBA

Bivak na Prehodavcih; Premica, d.o.o.; Photo: Anže Čokl, anzecokl.com

OBNOVA BIVAKA OB ZASAVSKI KOČI NA PREHODAVCIH

Na zemljišču stojijo planinska koča in dva pomožna objekta, od katerih je eden bivak, ki zunaj poletne sezone daje zatočišče planincem in gornikom in je bil zgrajen leta 1974, kot samostoječa stavba brez infrastrukturnih priključkov ter ogrevanja, kot lesena nadzidava nad starim italijanskim bunkerjem iz I. svetovne vojne.

Med vremenskimi ujmami pozimi 2012 je veter odpihnil kritino iz aluminijaste pločevine, strešna konstrukcija bivaka je bila precej poškodovana, toplotna izolacija pa se je napojila z vodo. Za ohranitev funkcije bivaka je bilo treba vse poškodovane in dotrajane dele nadomestiti.

Objekt nima infrastrukturnih priključkov (vode, elektrike, kanalizacije), v njem ni ogrevanja, prezračevanje je naravno.

Investicijsko-vzdrževalna dela so zajemala obnovo oz. zamenjavo strehe in fasade ter opreme zimskega bivaka.

Bivak na Prehodavcih; Premica, d.o.o.; Photo: Anže Čokl, anzecokl.com

Pogovor z arhitektko Aleksandro Penca, soavtorico zasnove:

V čem novi objekt odgovarja na specifike lokacije?

Obnovljeni objekt je skladnejši z gorsko naravo, saj je streha asimetrična dvokapnica brez napuščev, ki pomenijo nevarnost v vetrovnem vremenu.

Dimenzijsko je poenoten s prejšnjim, prostornina notranjosti bivaka pa je nekoliko večja, ker je izkoriščen ves prostor pod strešinami in ker lesena konstrukcija iz masivnih plošč omogoča tanjše obodne stene.

Bivak na Prehodavcih; Premica, d.o.o.; Photo: Anže Čokl, anzecokl.com

V čem je ta zgradba originalna?

Posebnost dane lokacije je v težavnem transportu materiala, orodja in graditeljev ter v nepredvidljivih vremenskih razmerah, zato je bila izbrana uporaba križno lepljenih lesenih plošč, ki so primerne za dovoz s helikopterjem ter omogočajo hitro in preprosto montažo.

Katere materiale ste uporabili za gradnjo in zakaj?

Lesene plošče pomenijo tudi končno obdelavo notranjosti bivaka, zunanji ovoj pa je pred vremenskimi vplivi zaščiten z oblogo iz pločevine.

Bivak na Prehodavcih; Premica, d.o.o.; Photo: Anže Čokl, anzecokl.com

Bivak-tloris

Bivak-prerez

 

Ime projekta: OBNOVA BIVAKA OB ZASAVSKI KOČI NA PREHODAVCIH

Arhitektura: Premica d.o.o. Celje,  Aleksandra Penca, u.d.i.a, Petra Lešek, u.d.i.k.a, Goran Djokić, g.t., Nataša Voga, u.d.i.a.

Investitor: Planinsko društvo Radeče, koordinator: Danilo Istenič

Fotograf: Anže Čokl

Lokacija: prelaz Prehodavci, 2.071 m nmv, Julijske Alpe

 

 

 

 

Mailchimp brez napisa

Povezani članki