Slika 230
Restaura ali javno-zasebno partnerstvo pri prenovi zgodovinskih stavb

V večini evropskih držav primanjkuje sredstev za ohranjanje kulturne dediščine. Pomanjkanje je še zlasti občutiti v srednji Evropi, kjer je nemalo stavb, pa tudi celih območij prepuščenih neusmiljenemu zobu časa. Eden od preverjenih, a pri nas še vedno nezadostno izkoriščenih mehanizmov obnove je javno-zasebno partnerstvo. Kako se ga lotiti?

Z zelo uporabnimi nasveti in čisto oprijemljivimi primeri vam postreže evropski raziskovalni projekt RESTAURA (Revitalising Historic Buildings through Public-Private Partnership Schemes), ki se je začel že lani in ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Glavni cilj projekta, v katerega so vključeni tudi slovenski partnerji (Mestna občina Nova Gorica, Fakulteta za poslovne vede in ZRC SAZU), je spodbuditi učinkovito rabo shem javno-zasebnega partnerstva pri revitalizaciji zgodovinskih stavb v srednjeevropskih državah. Poleg slovenskih pri projektu sodelujejo tudi partnerji s Poljske, iz Hrvaške in Slovaške, torej iz držav, kjer je veliko zgodovinskih stavb v slabem materialnem stanju in kjer je uporaba omenjenih shem zaradi različnih vzrokov še slabo razvita.

Projekt RESTAURA se bo izvajal do maja 2019 in sodelujoči si bodo v tem času prizadevali identificirati, preveriti in promovirati dobre prakse javno-zasebnega partnerstva na primeru zgodovinskih mest in stavb. »Ob omejenih javnih proračunih lahko ta mehanizem prispeva k ohranjanju slovenske in srednjeevropske materialne kulturne dediščine. V okviru projekta se razvijajo strategije, akcijski načrti, pilotne akciji, delavnice za javni sektor itd., s čimer bi radi zagotovili ohranjanje in valorizacijo kulturne dediščine v javno-zasebnem partnerstvu,« so povedali pristojni za RESTAURA. Za kako pomemben in koristen projekt gre, nedvomno kaže že dejstvo, da so se iz Sloveniji priključili še trije pridruženi partnerji, in sicer Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Slovenska škofovska konferenca ter Nadškofija Ljubljana.

 

Več informacij o projektu RESTAURA dobite tu.

 

https://outsider.si/kontakt/

Mailchimp brez napisa

Povezani članki