X_JH124_OS_Krsko_Pogled-obvezni-scaled-1
Rezultati natečaja: Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško

Znani so rezultati natečaja za zasnovo osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja v Krškem, ki je iskal kakovostno idejno rešitev za urbanistično, arhitekturno in krajinsko ureditev ter umestitev objekta v prostor tako, da bo omogočena optimalna uporaba območja v starem mestnem jedru Krškega.

Posebno pozornost pri oblikovanju je zahteval tudi specifičen program – šola, ki izvaja osnovnošolsko izobraževanje otrok s posebnimi potrebami – tako je bilo potrebno v celotnem objektu in pri ureditvi okolice zagotoviti prilagojenost funkcionalno oviranim osebam ter jim omogočiti varno in logično uporabo prostora.

Prva nagrada: Maja Cvelbar, Miha Dešman, Eva Fišer Berlot, Vlatka Ljubanović, Katarina Pirkmajer Dešman, Matija Goljar

Arhitekturna ideja šole temelji na principu urbanega paviljona. Objekt je na ozko in sorazmerno majhno parcelo umeščen tako, da vzpostavlja primerne odmike za kvalitetno osončenost vseh programov ter definira južni rob Novega trga, kamor je obrnjen glavni vhod.

Arhitekturna zasnova omogoča stik z zunanjim javnim prostorom – tako vizualno preko zastekljenega pritličja, kot tudi neposredno z nadstrešenim vhodom v avlo, ki deluje kot podaljšek zunanjega prostora Novega trga. Filter med šolo in mestom predstavlja arkadni ovoj, ki ščiti zasebnost šole in ji istočasno daje specifično identiteto javne stavbe. Obodne terase nad arkadnim prehodom so zasnovane kot ganki, ki poudarijo horizontalnost objekta, ga tako optično znižajo, zabrišejo tlorisne zalome stavbe ter vzpostavljajo dialog z ganki dvoriščnih traktov trških hiš. Poleg tega tako ustvarjene terase razširijo notranje prostore učilnic, ki se nahajajo na obodu stavbe, in v njih omogočijo intimnost kljub velikim zastekljenim površinam. Pregledna, longitudinalna in orientacijsko preprosta zasnova omogoča dobro orientacijo na šolskih hodnikih, neposredno osvetljenih z dvema atrijema različnih značajev. Prvi, južni atrij, služi kot dnevna soba na prostem, severni dvoetažni pa kot jedilnica na prostem in vir svetlobe za glavno stopnišče in prostore v zgornjem nadstropju. Po mnenju ocenjevalne komisije gre za logično rešitev zahtevne programske organizacije v notranjosti stavbe, ki se za dosego cilja poslužuje najosnovnejših arhitekturnih gradnikov – ustvarjanja zavetja in svetlobe.

V živahnem in programsko pestrem pritličju se nahaja vhodna avla z jedilnico in kuhinjo, predmetne in matične učilnice ter večnamenski prostori telovadnice, ki se nahaja v kleti, s pritličjem pa ima vzpostavljene vizualne povezave. Tako kot v prvem, so tudi v drugem nadstropju prostori za pouk nanizani po obodu stavbe. Knjižnica je umeščena ob glavno stopnišče, ob njej pa se v severnem delu objekta nahajajo še prostori uprave s pogledom na Novi trg.

Skrbno oblikovana zunanja ureditev omogoča igro na prostem z ureditvijo šolskega vrta in dvorišča ter se s prečno postavitvijo zelenih površin odziva na vzdolžno lego hriba na eni in Save na drugi strani mesta. Predlagana nova zamejitev stavbe fakultete za energetiko delno poveča in jasno začrta gabarite odprtega javnega prostora ter omogoči boljšo funkcionalnost in oblikovanje prepoznavne javne odprte površine v mestu. Premišljeno so izpeljani tudi servisni dostopi na zahodni fasadi in možnost parkiranja na terenu ter v podzemni garaži s čimer se v neposredni okolici šole ustvari varen prostor za pešce, šolarje in kolesarje.

 

Druga nagrada: Vesna Draksler, Laura Klenovšek, Zala Košnik, Lea Lipovšek, Lara Gligič

 

Priznanje: Építész stúdió (Tamás Fialovszky, Richard Honich, Gergely Kenéz, Luca Mudry, Tamás Ábrahám)

 

Več o natečaju na povezavi: https://zaps.si/natecaji/os-dr-mihajla-rostoharja-krsko/

 

Ocenjevalna komisija:
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): doc. Rok Žnidaršič, univ. dipl. inž. arh.
Namestnica predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): Melita Čopar, direktorica občinske uprave MO Krško
Članica (naročnik): Petra Ereš Malus, vodja oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja MO Krško
Član (naročnik): Peter Planinc, vodja oddelka za družbene dejavnosti
Članica (ZAPS): mag. Jelka Hudoklin, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Namestnica članov (naročnik): Barbara Smolej Fritz, ravnateljica OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško
Namestnik članov (ZAPS): Andraž Keršič, mag. inž. arh.
Poročevalka A: mag. Maja Črepinšek, univ. dipl. inž. arh.
Poročevalka KA: mag. arh. Marta Vahtar, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Izvedenec za investicijo: Primož Kunstič, univ. dipl. inž. grad.
Izvedenec za področje varstva kulturne dediščine: Domen Rus, mag. inž. kraj. arh., konserv. (od 24.10.2022)
Skrbnica natečaja: Veronika Ščetinin, univ. dipl. inž. arh.

 

Pripravila: Pia Gerbec

Mailchimp brez napisa

Povezani članki