prva-nagrada_P852L-Vizualizacija-2
Rezultati natečaja: Vrtec Sonček v Kranju

V otrokovem razvoju predstavlja vrtec pomembno okolje – drugi dom; prostor učenja, igranja in raziskovanja. Njegova arhitekturna zasnova je torej ključnega pomena za kakovostno bivanje in razvoj. Kako naj bo oblikovan prostor enega izmed prvih stikov otroka z arhitekturo, preko katerega mali uporabniki izkušajo in razumevajo svet okoli sebe? Kakšen koncept arhitekture bi bil za otroke najbolj primeren in spodbuden?

Nagrajeni predlogi natečaja za nov vrtec v Kranju na navedena vprašanja odgovarjajo z raznolikimi pristopi, ki jim je vselej skupna celovita, jasna, pregledna in funkcionalna arhitekturna zasnova zunanjega in notranjega prostora.

Podobno so obravnavali tudi umestitev objekta na predvideno lokacijo (SZ del), ki je obsegala območje na obrobju naselja Planina. Tu se danes vrtec sicer že nahaja, a prostorsko ne zadošča potrebam kraja, zato je naročnik (Mestna občina Kranj) predvidel rušenje obstoječega in novogradnjo novega samostojnega vrtca s sedmimi oddelki in vsemi potrebnimi spremljajočimi prostori ter zunanjo ureditvijo. Med enajstimi prispelimi elaborati je komisija podelila nagrado za prvo in drugo mesto, eno zvišano priznanje in tri priznanja.

Prva nagrada: Tea Fabian, David Osivnik

Zmagovalno rešitev odlikuje jasna umestitev v prostor s popolno ločitvijo prometnih in peš površin. Ob vhodu v vrtec se nahaja kvalitetno oblikovana vstopna ploščad, ki se po potrebi povezuje z notranjim večnamenskim prostorom.

Kompakten volumen z dvema nadzemnima etažama ustvarja veliko površino zunanjega igrišča, ki je pregledno in primerno povezano z objektom. Kot kvalitetno je komisija prepoznala tudi racionalno organizacijo prostorov z jasno delitvijo programa, kratkimi komunikacijskimi povezavami in ambientalno pestrostjo. Objekt se preko športne igralnice, ki jo osvetljuje dvovišinski prostor ob njej, odpira na zunanji trg in se tako poveže z zunanjo ureditvijo. Ta zajema ureditev glavne peš- (in kolesarske) poti in utrjeno površino ob objektu, namenjeno otroški igri in prehodu iz vrtca na igrišče. Slednje je oblikovano celovito – vsebinsko je razdeljeno na dva dela glede na starostno skupino in dopolnjuje obstoječa igrala, ki so razporejena po krožno zasnovanih igralnih poljih in travnati površini. Kot večina prispelih elaboratov tudi ta ohranja obstoječa drevesa.

 

Druga nagrada: SVET VMES (Jure Hrovat, Ana Kreč, Dorian Vujnović, Marko Kavčič)

Drugouvrščeni predlog izstopa po kvalitetni prometni rešitvi zunanjega severnega dela in vzpostavitvi plezalne klančine nad uvozno rampo. Gre za edini elaborat, ki predvidi ločen dostop za otroke drugega starostnega obdobja skozi zunanji vertikalni atrij, kar komisija ocenjuje kot kvalitetno izkoriščen in atraktiven prostor.

Tudi to arhitekturno zasnovo predstavlja kompakten volumen stavbe, ki obsega kletno etažo, pritličje in prvo nadstropje. Volumen stavbe je členjen z enokapnimi strehami in zasnovan tako, da merilo približa otrokom in na sodoben način komunicira s silhueto Alp v ozadju. Poleg tega na svojstven način posnema številne industrijske objekte Kranja in se tako dobro ujema z okoljem. Zunanja ureditev ohranja in dodaja nova drevesa ter tako ustvarja kakovosten ambient. Utrjene površine znotraj igrišča so predvidene zgolj ob objektu, igrišče pa ohranja obstoječo zasnovo in igrala.

 

Zvišano priznanje:
Avtorji arhitekture: Gašper Medvešek, Janja Šušnjar, Rok Wilenpart, Tadej Bolta, Maruša Zorec
Avtorji krajinske arhitekture: Ana Kučan, Lara Gligić, Danijel Mohorič, Saša Kolman, Tomislav Krnač

V predlogu je komisija prepoznala izjemno doživljajsko vrednost in kvaliteto zasnove pritličnega vrtca. Izmed vseh naj bi ta predstavljal najbolj atraktivno in otroškemu merilu prilagojeno arhitekturo z dobro analizo prostora in upoštevanjem načel trajnostnega urejanja.

Arhitekturno zasnovo predstavlja več ločenih volumnov, obdanih z drevjem, kar vzpostavlja povezanost z naravo. Gre za fleksibilno zasnovo z nakazano možnostjo uporabe dela strehe za igrišče in igralnicami, orientiranimi proti jugovzhodu. Ureditev odprtega prostora je jasno orientirana in ustvarja prometno preglednost. Premišljeno je zasnovano tudi igrišče, z delitvijo na različne vsebine.

 

Priznanje: Anže Čuden, Nace Šinkovec, Lea Ograjšek, Eva Ivačič

 

Priznanje: Lev Rahovsky Šuligoj, Denis Rovan, Matic Škarabot, Aleksi Vičič, Aleš Žmavc

 

Priznanje: Igor Primažić, Jernej Potokar, Rok Primažič, Marko Primažič

 

Več o natečaju na povezavi: https://zaps.si/natecaji/vrtec-soncek-kranj/

 

Ocenjevalna komisija:

Predsednica ocenjevalne komisije (ZAPS):
mag. Lidija Dragišić, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik predsednice ocenjevalne komisije (naročnik):
Janez Černe
, podžupan MOK

Članica (naročnik):
Sabina Zaletel
, univ. dipl. inž. kraj. arh., Oddelek za prostorske akte MOK

Članica (naročnik):
Marija Štefe
, Oddelek za projekte MOK

Član (ZAPS):
Miha Kajzelj
, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik članov (naročnik):
Miha Bečan
, Urad za družbene dejavnosti MOK

Namestnica članov (ZAPS):
Saša Piano, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Poročevalec A:
Jože Jaki
, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenec za investicijo:
Robert Pangršič

Skrbnica natečaja:
Dunja Šutanovac
, univ. dipl. inž. arh.

 

Pripravila: Pia Gerbec

*
Vsebine, ki jih objavljamo na spletu, so drugačne od vsebin v tiskani reviji. Revija in splet imata ločeni uredniški zasnovi. Z naročilom revije podprete oboje, spletne in tiskane vsebine, in omogočite Outsiderjevo ustvarjanje na različnih kanalih. 

Naročite se lahko v spletni trgovini ali pa nam pišite na: [email protected]

Hvala!

Mailchimp brez napisa

Povezani članki