NOMADSKA-copy-1024x772
Sadar+Vuga: Nomadska hiša

Nekaj slovenskih birojev smo povprašali, kateri je tisti njihov neuresničen projekt, ki bi bil po njihovem mnenju ključen za bolj trajnostno družbo prihodnosti.

Arhitekti iz pisarne Sadar+Vuga so izbrali projekt Nomadska hiša.

Sadar+Vuga:
“Slovensko društvo za sončno energijo je želelo na parceli površine 400m2 na južnem robu Ljubljane postaviti enodružinsko hišo, s katero bi promoviralo bioklimatsko gradnjo in uporabo sončne energije v bivalnem okolju. Hiša naj bo velikosti cca 200m2. Prostorski regulativni pogoji omogočajo gradnjo v dveh etažah.
Kakšen naj bo objekt, ki je namenjen promociji? Kakšen naj bo pristop, da bo učinek promocije največji? Kako naj tak objekt izgleda? Naj bo čim bolj podoben ostalim v njegovi okolici ali je to poseben, drugačen in zapomnljiv objekt? Ali naj se s takim objektom čim bolj približamo izgledu, organizaciji in funkcioniranju tistemu, kar se pojmuje kot sončna hiša, torej hiši, ki jo prepoznamo predvsem po steklenjakih in sprejemnikih sončne energije na strehi?

Odločimo se, da bomo projektirali bioklimatsko/nomadsko hišo, ki bo promovirala in stimulirala tako ecological consciousness kot consciousness ecology. Naša ambicija je, da je enodružinska bioklimatska hiša projektirana tako, da njena promocija in s tem njen učinek ni vezan na geografske meje.
Projektirali bomo hišo, ki bo enkratna, torej ne-vzorčna, ki bo s svojo posebnostjo zunanje opazovalce privlačila in na začetku kot vsaka drugačnost iritirala. Obenem bo pa družini, ki bo v njej živela, zagotavljala optimalno bivalno ugodje.

Težnja po ugodju preko celega leta generira selitev po določenem prostoru. Ker bo objekt introvertiran, z zunanjim senčnim vrtom na severu,  bo selitev potekala znotraj hiše. Podobno kot na plaži. Prevroče nam je.  Imamo dve možnosti: ali premaknemo ležalnik pod senčnik ali prestavimo senčnik nad ležalnik. Stanovalci projektirane bioklimatske hiše bodo preko leta uporabljali različne dele bivalnega prostora. Prav tako bodo lahko mikroklimatski ambient v njih še dodatno uravnavali.”

Ime projekta: Nomadska hiša
Projektanti: SADAR VUGA ARHITEKTI – JURIJ SADAR u.d.i.a., BOŠTJAN VUGA u.d.i.a. Grad. Dip. (AA), TATJANA KERČMAR u.d.i.a.
Energijska zasnova: MIHA PRAZNIK u.d.i.s.
Leto: 1999
Površina: 203m2

Pripravila: Ajda Bračič

Mailchimp brez napisa

Povezani članki