scapelab_eles_zunanjost_naslovna
Scapelab: arhitektura tehnološkega humanizma

Leta 2010 se je družba ELES, ki v slovenskem prostoru skrbi za zanesljiv prenos električne energije, na podlagi racionalizacije poslovanja in povečanih odgovornosti odločila za gradnjo novega tehnološkega središča v Beričevem. Rešitev za novi objekt, ki leži v neposredni bližini Jugovčevega jedrskega reaktorja, so istega leta izbrali na mednarodnem natečaju, kjer se je žirija odločila za predlog arhitekturnega biroja Scapelab. Avtorji projekta (Marko Studen, Boris Matić in Jernej Šipoš) so za realizacijo centra leta 2019 prejeli Plečnikovo nagrado. V obrazložitvi so člani komisije zapisali: »Realizirano arhitekturno delo razkriva občutljive avtorje, ki se zavedajo pasti izpraznjenosti arhitekture v zgolj racionalnih zasnovah in stavijo na moč osebne, avtorske izpovednosti.«

Projekt je pomenil izziv tako s stališča velikosti kot investicije, zato je bila gradnja načrtovana fazno. Prvi del, ki je bil zaključen v oktobru 2018, deluje kot prepoznaven element podjetja v okoliški zeleni krajini. »Zelo poenostavljeno lahko stavbo opišemo kot veliko ‘napravo’ preprostega podolgovatega tlorisa s štirimi etažami. Čitljivo betonsko konstrukcijo sestavljajo dve osno postavljeni vertikalni jedri, močni nosilni stebri, razvrščeni na velikem rastru in pomaknjeni v notranjost tlorisa, ter horizontalne plošče. Betoni so beli, vidni ter so podlaga sistemom osvetljevanja, prezračevanja, ogrevanja in hlajenja,« avtorji preprosto povzamejo sicer kompleksno podobo zgrajenega objekta.

Zunanjost tehnološkega središča določa ritem ponavljajočih se vertikalnih in horizontalnih senčil – fiksnih aluminijastih brisolejev, ki objemajo notranji plašč iz stekla. Tloris zaznamujejo izčiščena podoba avle, v kateri jasnost prostorskih razmerij izhaja iz komplementarne materialnosti – bel betonski strop, brušen temni beton na tleh, steklene in perforirane kovinske stene. Sledi  vertikalen povezovalni volumen, v katerem prostor komunikacije in srečevanja osmišlja masivno, skulpturalno temno glavno stopnišče. Njegovi konceptualni vlogi sledijo po etažah nanizani fleksibilni skupni prostori, ki tipološko delujejo kot hibrid med »pisarniško, bivalno in hotelsko arhitekturo«. Programsko je objekt sicer izjemno raznolik, poleg pisarn so vanj umeščeni tudi laboratoriji, merilnice, simulatorji, varilnice, delavnice, skladišče, parkirišče, garderobe in nadzorni center.

Delovanje objekta temelji na uporabi trajnostnih tehnologij. Potrebno toploto in hlad stavba pridobiva s pomočjo toplotnih črpalk, ki so s podtalnico povezane s 40 m globoko črpalno vrtino. Za energetsko učinkovitost objekta skrbijo tudi sistem aktivacije stavbne mase armiranobetonske konstrukcije, stalno prezračevanje in rekuperacija, terciarni sistem prezračevanja in ohlajevanja »free cooling«, retenzija in zbiranje deževnice ter rastlinska čistilna naprava, ki spada že pod napredne biotehnologije.

Avtorji so k sodelovanju povabili umetnico Manco Ahlin. »Umetnica je po celotni višini skupne avle v tradiciji idrijske čipke (vendar v bistveno večjem merilu) izdelala načrt trifaznega generatorja, kot ga je zasnoval Nikola Tesla. Namesto tradicionalnega čipkarskega materiala, sukanca iz lanu in svile, je uporabila trižilni električni kabel iz bakra in umetne mase. Čipka predstavlja sintezo med univerzalnim in individualnim in s tematiko simbolizira poslanstvo podjetja, s tehniko izvedbe pa slovensko rokodelsko tradicijo izpred 100 let.«Projekt izpostavlja človeka kot najpomembnejši vir za uspešno poslovanje družbe. Pozornost je tako namenjena predvsem elementom, ki večajo bivalno ugodje v prostorih. Tehnološki center je zato grajen na način, ki v kar največji meri omogoča vstop naravne svetlobe, etažne višine so velike, prezračevanje optimalno, na fasadni sistem pa so v notranjosti pritrjene police z lončnicami, za katere skrbijo zaposleni.

Energetska shema – zima:

Energetska shema – poletje:


Ime projekta:
Tehnološko središče ELES, Beričevo. Faza 1
Avtor projekta: SCAPELAB: Marko Studen, univ.dipl.inž.arh., M.Sc., Scapelab; Boris Matić, mag.arh., Scapelab; Jernej Šipoš, mag.arh., Scapelab
Investitor: ELES, d.d.- Aleksander Mervar, direktor, Roman Plahutnik, vodja projekta
Fotograf: Miran Kambič

 Lokacija: Beričevo 70, 1262 Dol pri Ljubljani

Leto načrtovanja:
Izvedba mednarodnega natečaja:  2010
Pridobitev gradbenega dovoljenja: 2013
Pričetek gradbenega izvajanja: 2016

Leto izvedbe: 2018

Površine:
Zazidana površina predvidena za fazo 1: 1.821,10 m2
Bruto etažna površina nadzemnega dela za fazo 1: 5.938 m2
Bruto volumen nadzemnega dela za fazo 1: 27.460 m3
Bruto volumen podzemnega dela za fazo 1: 2.240 m3
Energetski razred: A1 (do 10 kWh/m2a)

Scapelab team: Aleksandra Rakinić, Mojca Gašperšič, Eva Matjašič, Jana Kraševec, Jelena Maksimović, Miha Brezavšček, Peter Sovinc, Jan Jazbec, Lea Ritonja, Jure Balentin, Matic Blatnik, Tomaž Budkovič, Miha Šegula

Zunanji sodelavci:
Vodilna mapa: Šabec Kalan Šabec Arhitekti – Mojca Kalan Šabec;
Krajinska ureditev: Landscape – Gregor Vreš, Mitja Škrjanec;
Gradbene konstrukcije: Elea – Angelo Žigon, Marijeta Gogala;
Zunanja ureditev: Tega Invest – Franci Cerkvenik, Matjaž Grabljevec;
Rastlinska čistilna naprava: Liviplant – Iztok Ameršek;
Načrt zunanjih priključkov: Novera – Robert Španja, Borut Kosanc, Peter Rudolf;
Koncept energetske optimizacije: Enplus – Ranko Božović;
Strojne instalacije: GeProjekt – Branko Medvešek, Renato Rerečič;
Študija požarne varnosti: IBE – Matjaž Kuzma, Elvis Štemberger;
Tehnično varovanje: Actio inženiring – Elvis Brkić;
Zaklonišče: Varen – Hinko Has;
Kuhinjska tehnologija: Proprima – Primož Černigoj;
Varnostni načrt: Baleks – Božidar Šef;
Elaborat emisij o prašnih delcih na gradbišču: Požarni sektor – Matej Polanc;
Notranja oprema: Kubus – Kaja Lipnik Vehovar; Arne Vehovar.

Izvajalci:
Glavni izvajalec gradbeno obrtniških del: Kolektor Koling

Nadzor: Grad-art – Dušan Remic
Supernadzor: Practing – Branko Jahn

 

Pripravila: Manca Košir

Podprite Outsider z naročilom!

 

Mailchimp brez napisa

Povezani članki