www_natecaj-slovenska-hisa-21-stol_sifra-191000_page_12
Slovenska hiša za 21. stoletje – 2.nagrada

Na natečaju Slovenska hiša za 21. stoletje je 2. nagrado prejel elaborat s šifro 191000.

Avtor: Tomaž Čamernik

natecaj-slovenska-hisa-21-stol_sifra-191000_page_02

natecaj-slovenska-hisa-21-stol_sifra-191000_page_03

natecaj-slovenska-hisa-21-stol_sifra-191000_page_04_

natecaj-slovenska-hisa-21-stol_sifra-191000_page_06

natecaj-slovenska-hisa-21-stol_sifra-191000_page_07

Obrazložitev komisije:

Projekt je zelo skrbno premišljena preveritev številnih bolj in manj ambicioznih predelav obravnavane hiše. Izmed možnih 81 scenarijev in kombinacij izbere enega izmed najbolj smiselnih in ga razvije v končno rešitev, obenem pa so tudi ostali scenariji razviti do stopnje, ki dokazuje, da sanacija in arhitekturna predelava hiš iz preteklega stoletja nima samo ene optimalne rešitve. Bogastvo alternativ lahko razumemo kot prikaz dela, ki bo moralo biti v prihodnosti šele opravljeno: razvijanje kakovistnih, pluralnih in raznolikih arhitekturnih pristopov do predelav obstoječega stavbnega fonda.

Kakovostni tlorisi s smiselnimi razdelitvami in komunikacijskimi potmi niso edina odlika projekta. Skrbna obravnava mešanega urbano-ruralnega konteksta se v projektu ne zrcali kot vrnitev v »idilično« podeželsko preteklost niti kot »svetovljanska« minimalistična predelava. Namesto tega tipično, včasih celo shizofreno suburbano slovensko realnost avtor ohranja in celo poudarja z dualno obravnavo zunanjosti hiše oziroma z njeno ruralno in urbano polovico, ki pa vseeno ne načenjata koherence arhitekture.

Skrb za detajl in natančno premišljen izkoristek naravnega osončenja, možnosti bodočih predelav ter energetske vzdržnosti stavbe odlikujejo to ambiciozno in obenem pragmatično in realistično rešitev, ki ima zaradi sistematičnega in analitičnega pristopa pri problematiki predelave tipskih hiš širšo vrednost. Komisija je bila nekoliko zadržana samo do zunanje ureditve, ki ni na enaki ravni obdelave kot hiša sama in se zadovolji z vlogo pragmatičnega predporostora hiše. Poleg tega se v izbranem scenaiju (kot tudi v nekaterih drugih natečajnih rešitvah) pojavlja tretje, polkletno stanovanje – garsonjera, namenjena za oddajo. Pogosta praksa je po mnenju komisije vse prej kot hvalevredna, četudi iz finančnih razlogov razumljiva.

Zaradi skrbnega in zrelega pristopa, enakovredne konceptualne in pragmatične obravnave hiše podeljuje komisija projektu drugo nagrado.

natecaj-slovenska-hisa-21-stol_sifra-191000_page_05

natecaj-slovenska-hisa-21-stol_sifra-191000_page_12

natecaj-slovenska-hisa-21-stol_sifra-191000_page_14

Celoten elaborat: sifra-191000

Model

Model

Priporočena sestava Baumit (klikni)

Priporočena sestava Kema (klikni)

Mailchimp brez napisa

Povezani članki