01-www
Slovenska hiša za 21. stoletje – nenagrajeni elaborati

Nenagrajeni elaborati natečaja Slovenska hiša za 21. stoletje:

 

 

ŠIFRA: 84a91l

hisa-21-st-_-84a91l_page_12

Funkcionalna rešitev je dosledna in jasna. Dobro sta rešena vhoda za vsako enoto. Koncept je jasen in pragmatičen. Slabost je nova lesena zunanja opna/lesena fasada, ki ima sicer jasen koncept, vendar ni izvedena v enem zamahu in deluje nekoliko konfuzno. Obenem pa pretirano senči glavne bivalne prostore.

 

ŠIFRA: b1gj5m

nat_outsider_b1gj5m_page_08

Predlog je gradbeno in investicijsko precej zahteven. Tloris je smiselno organiziran in nudi dobro kakovost bivanja. Zunanja ureditev je slabša, nadstrešek za avto je »nalepljen« na fasado. Balkoni so ohranjeni, kar ne rešuje problematike toplotnih mostov. Rešitev je utemeljena z natančnimi izračuni.

 

ŠIFRA: smb172

smb172-01

Rešitev predvideva rušenje vseh balkonov in napuščev ter dozidavo novega vhodnega dela z lahko leseno konstrukcijo. Funkcionalna zasnova ne ponuja dovolj kakovostnih rešitev, še posebej zunanja ureditev. Projekt odlikuje dokaj zabaven tekst.

 

ŠIFRA: 1d0000

www_1d0000_page_04

Projekt je eden tistih, ki odgovarja na zastavljeno vprašanje natečaja predvsem s prenovo fasade. Tlorisna zasnova hiše je nespremenjena. Pri oblikovanju fasade gre za nekritično posnemanje značilnih elementov “slovenske” hiše – balkoni, lesen zatrep, ipd.

 

ŠIFRA: sama10

www_natecaj-slo-hisa_sama10_page_15

Hiša se optično precej poveča, kar ni dobro, kljub temu da se razmerje stranic sicer popravi. Dodana loža je večinoma nesmiselno vključena v objekt. Funkcionalna izboljšava je le v jedilnici, drugod se na že tako preveliko hišo lepi dodaten prostor. Prenova predvideva dve stanovanjski enoti, ki imata bivalni del v pritličju objekta. Spalnice so v nadstropju in v kleti.

 

ŠIFRA: 1060sh

29

Prenova predvideva obsežne posege v konstrukcijo. Smiselna je umestitev obeh bivalnih delov v pritličje, vendar pa za ceno celotnega spalnega dela v kleti (vsa okna spalnic so usmerjena proti sosedu, južna parcelna meja le 1m oddaljena!). Stanovanji sta neenakovredni. Slabi so dostopi na vrt.

 

ŠIFRA: 111xx1

www_outsider_a3-mapa_111xx1_page_02

Estetiziran pristop prenove. S prizidavo se hiša karakterno povsem spremeni – kar je zanimivo, vprašanje pa je, če je to namen natečaja. Glavni problemi obstoječega objekta so slabo rešeni. Vhoda nista v zadovoljivem razmerju: eden je monumentalni, drug je pomaknjen na rob parcele. Relativno veliki novi posegi in razširitve, ki pa nimajo željenega efekta na bivalno kvaliteto. Bivalni dnevni prostori so slabi, vkopani del na južni strani gleda v 1m oddaljeno škarpo in ograjo. Zunanja ureditev je neustrezna, saj predvideva ogromno tlakovano površino namenjen parkiranju in avtomobilom.

 

ŠIFRA: 10nv27

www_0_hisa-outsider_10nv27-prezentacijaa3_final_page_20

Projekt predvideva radikalne spremembe tlorisa in precejšnje dozidave, vendar pa z majhnimi kvalitativnimi pridobitvami. Prizidek z ravno streho in ohranjena podoba starega objekta ne delujeta usklajeno. Dvojni vhod je sicer funkcionalno ustrezen, vendar oblikovno povsem prevlada nad stavbo in likovno uniči razmerja. Eno stanovanje v dobri meri kletno, problem je tudi orientacija sob proti jugu.

 

ŠIFRA: hap201

01-www

Rešitev je med bolj radikalnimi in je tudi dosledno izvedena. Vendar pa se ponovno pojavlja vprašanje, kaj od originalne hiše sploh še ostane. Koncept »povozi« hišo. Problem je optično povečanje objekta, ki tehnično pomeni le senčenje in dekorativni ovoj. Organizacija tlorisa je ustrezna, saj vzpostavlja organizacijo V-Z. Rešitev je vsekakor zanimiva, vendar relativno draga.

 

ŠIFRA: a5lpkc-min

www_a5lpkc_page_20

Rešitev predvideva bistveno povečavo že tako prevelike hiše. Iz hiše nastane vila blok s štirimi stanovanjskimi enotami. Radikalen poseg v obodno konstrukcijo so zahtevni in težko izvedljivi.

 

 

Mailchimp brez napisa

Povezani članki