www-20-e625al_mapa_page_22
Slovenska hiša za 21. stoletje – 3.nagrada

Na natečaju Slovenska hiša za 21. stoletje je 3. nagrado prejel elaborat s šifro E625AL.

Avtorji: Luka Peklaj štud.arh., Eva Matijašević štud.arh., Andrej Štornik štud.arh.

 

20-e625al_mapa_page_20

 

20-e625al_mapa_page_23

20-e625al_mapa_page_2720-e625al_mapa_page_2820-e625al_mapa_page_30

Obrazložitev komisije:

Projekt je verjetno najbolj radikalen izmed prispelih rešitev; tipičnih problemov tipske hiše iz druge polovice dvajsetega stoletja ne rešuje s prilagoditvijo hiše okolici, pač pa s prilagoditvijo okolice hiši. Višinska razlika med visokim pritličjem in vrtom, ki onemogoča kakovostno izrabo zunanjih površin, je nevtralizirana z rekonfiguracijo in dvigom celotne parcelne topografije. Vrt postane glavna organizacijska celota kompleksa in se od vseh natečajnih predlogov najbolj enakovredno poveže s stavbo. Ne rešuje le nivojskih zagat, ampak celostno inkorporira tudi servise in atrije, ki omogočijo sprejemljivo izrabo kleti za načeloma manj ustrezno pozicijo spalnic. Programi, kot so garaže, pri večini ostalih projektov predstavljajo nujno zlo, tu pa je njihova inkorporacija v celoto ne le nemoteča, ampak že kar sinergijska.

Sam objekt je očiščen vseh odvečnih balkonov in teras, ki jih ustrezno nadomesti preurejen vrt, in preoblečen v enoten minimalistični plašč – nekakšna »estetska« sanacija kot dopolnitev energetski in funkcionalni sanaciji. Skrbno pripravljen, utemeljen in razdelan projekt predstavlja odličen »case-study«, ki se ne omejuje na pragmatično in cenovno najbolj ugodno rešitev in lahko služi kot dokaz, da je možna tudi metamorfoza tipske hiše v rezidenco višjega cenovnega razreda. To projekt sicer oddalji od konkretne realizacije, obenem pa poveča njegov prispevek pri splošni debati o problematiki.

Obenem so primerjalne prednosti projekta tudi njegove slabosti. Posegi so gradbeno in investicijsko zelo zahtevni. Razvidna je brezbrižnost do višine investicije, kar ni nujno slabo, v danem kontekstu pa je vsaj do neke mere neupravičeno. Rekonfiguracija terena s škarpnim zidom na parcelni meji kompleks ne samo simbolno, ampak tudi fizično izolira od neposredne soseščine in jo spremeni v »razsvetljeni« otok sredi naselja. Višinska razlika in prostorska izolacija bi se lahko izkazala za problematično tako pri bivanjski kvaliteti sosedov kot pri prebivalcih samega kompleksa. Vendar pa projekt kljub vsemu uspešno širi debato o možnostih adaptacije na videz odsluženih zasnov; adaptacije, ki bi bila v drugačnem urbanem kontekstu ali pa pri celostni predelavi celega območja morda še bolj uspešna.

 

Celoten elaborat: e625al_mapa

 

20-e625al_mapa_page_22

20-e625al_mapa_page_33-recovered

20-e625al_mapa_page_24

20-e625al_mapa_page_29

20-e625al_mapa_page_31

20-e625al_mapa_page_32-recovered

 

Priporočena sestava Baumit (klikni)

Priporočena sestava Kema (klikni)

 

 

 

 

Mailchimp brez napisa

Povezani članki