04-sh21s_2
Natečaj Slovenska hiša za 21. stoletje

Zaključno poročilo:

Natečaj Slovenska hiša za 21. stoletje je razpisala revija Outsider v partnerstvu s podjetji Baumit d.o.o. in Kema d.o.o. Namen natečaja je bil odgovoriti na problematiko prenove tipične slovenske hiše iz konca 20. stoletja.

Natečaj je bil izpeljan v dveh fazah. V prvi smo iskali najprimernejšo hišo za predmet arhitekturnega natečaja v drugi fazi.

Prva faza je bila razpisana z izidom marčevske številke revije Outsider. Do roka je prispelo 28 predlogov. Kriteriji pri izboru hiše so bili naslednji: 1. zanimivost in relevantnost objekta in lokacije, 2. želja lastnika, da je prenova sodobna in da ustreza učinkoviti rabi energije, 3. da izbrana hiša predstavlja čim bolj tipično gradnjo v slovenskem prostoru, zanimivost arhitekturnega izziva. Komisija je za natečaj izbrala hišo v Šenčurju:

»Hiša je bila grajena v času med letoma 1986 in 1991 po tipskem projektu, ki je bil rahlo modificiran. Gre za visoko pritličen objekt, etažnost K+P+M+neizkoriščeno podstrešje … Hiša se nahaja v strnjenem naselju enostanovanjskih hiš na Gorenjskem, v kraju Šenčur. Naselje je nastalo s parcelacijo zemljišč, ki so bila nekoč del vaških domačij. Delno so ohranjeni prvotni vaški ambienti, ki so postali del generične stanovanjske urbanizacije.«

Druga faza – arhitekturni natečaj – je  bila razpisana z izidom julijske številke revije Outsider.

Namen in predmet natečaja:

Problema predimenzioniranosti, energetske potratnosti in funkcionalne neprilagodljivosti stanovanjskih hiš se v Sloveniji že dolgo zavedamo. Kljub temu pa strategija upravljanja z obsežnim fondom hiš, zgrajenih v drugi polovici 20. stoletja (te predstavljajo večino slovenskih eno- in dvostanovanjskih bivalnih enot), še ni bila predmet poglobljene študije ali obširnejšega strokovnega pretresa. Ker je ta problem kompleksen in trdno usidran v ljudeh, navadah in družbenih normah, menimo, da je edina možnost za izboljšanje stanja praktično delovanje na terenu in spodbujanje pozitivnih sprememb s primeri dobre prakse.

Natečaj je iskal konkretne in izvedljive rešitve prenove tipične slovenske hiše.

Programska naloga je predvidevala naslednja izhodišča:

»Prenova objekta naj predvidi dve samostojni stanovanjski enoti, prva v kleti in pritličju, druga v pritličju in mansardi, vendar je po presoji natečajnikov možna tudi drugačna rešitev. Vhoda naj bosta smiselno ločena. Vsako stanovanje naj obsega bivalni del, spalni del in servis … Sestavni del projekta naj bo tudi ureditev zunanjih površin in še posebej kakovostna povezava med bivalnima enotama in vrtom. Možno je predvideti nove terase, dozidave obstoječih balkonov ali zimske vrtove.«

Rok oddaje elaboratov je bil 1.10.2016. Do roka je prispelo 15 elaboratov. Eden je bil neveljaven, saj ni imel nobenega od zahtevanih vsebinskih in formalnih delov elaborata. Žirija je tako ocenjevala 14 veljavnih elaboratov.

V prvi fazi izbora, je vsak član žirije predstavil svoj predlog elaboratov, primernih za nagrado. Komisija je v drugi fazi žirirana, izmed teh predlogov, izbrala nagrajene projekte. Ker je komisija ugotovila, da le štirje projekti med prejetimi na ustrezno kakovostni ravni odgovarjajo na natečajno vprašanje, se je odločila, da podeli tri nagrade in eno priznanje. Nerazdeljen nagradni sklad pa razdeli, kot odškodnino med 10 nenagrajenih rešitev.

 

Merila za ocenjevanje

  • izvirnost funkcionalne zasnove
  • oblikovna ustreznost
  • izvedljivost
  • ekonomičnost

 

KOMISIJA:

  • izr. prof. dr. Matej Blenkuš, prodekan FA UL
  • Tinka B. Prekovič, u.d.i.a., O.P.A., urednica
  • Miloš Kosec, M.arch., urednik staging.outsider.si
  • Matevž Granda, u.d.i.a., urednik
  • Vesna Vulič, predstavnica podjetja Baumit
  • Lastnica objekta

 

1. nagrada:

Avtorja: Aleksi Vičič, abs.arh., Lana Semečnik, abs.arh.

03-sh21s

 

2. nagrada:

Avtor: Tomaž Čamernik

natecaj-slovenska-hisa-21-stol_sifra-191000_page_12

 

3. nagrada:

Avtorji: Luka Peklaj stud.arh., Eva Matijašević stud.arh., Andrej Štornik stud.arh.

www-20-e625al_mapa_page_22

 

Priznanje:

Avtor: Danijel Zorec, dipl. inž. arh. UN

www_vizualizacija-h15a21-3

 

Nenagrajeni elaborati (klikni)

 

 

Rezultati kmalu na www.staging.outsider.si in v decembrski številki revije Outsider.

 

Mailchimp brez napisa

Povezani članki