www_vizualizacija-h15a21-3
Slovenska hiša za 21. stoletje - priznanje

Na natečaju Slovenska hiša za 21. stoletje je priznanje prejel elaborat s šifro: H15A21

Avtor: Danijel Zorec, dipl. inž. arh. UN

mapa-pdf-h15a21_page_09_

mapa-pdf-h15a21_page_12

mapa-pdf-h15a21_page_13

Obrazložitev komisije:

Rešitev je umirjena in pragmatična. Pristop k prenovi je racionalen in ekonomičen.

Program je razporejen v treh etažah. Kletna etaža je skupna in je namenjena skupnim servisnim prostorom obeh stanovanjskih enot. Pritlična etaža je namenjena primarni starejši generaciji, najvišja etaža pa sekundarni mlajši generaciji oz. se oddaja.

Notranja razporeditev prostorov se v glavnem ne spremeni, kar pozitivno vpliva na vrednost investicije. Večji poseg v objekt je odstranitev balkonov in s tem toplotnih mostov. Volumen hiše se s predvideno prenovo občutno ne spremeni. Z odvzemom balkonov in odvečnih napuščev se osnovna oblika hiše poenostavi.

Fasada je horizontalno členjena z različnimi materiali, da bi se s tem optično znižala. Rušitev balkonov in napuščev spremeni njen izgled in jo likovno posodobi. Slabše je rešena predelava vhodnega dela. Ta deluje neskladen s celoto. Avtorji v tekstu sicer navajajo možnost ločitve vhoda za vsako stanovanje, vendar ga grafično ne prikažejo.

Predlagane rešitve energetske sanacije so ustrezne in omogočajo velike prihranke pri porabi energije.

Komisija se je odločila, da rešitvi podeli priznanje, ker je med projekti, ki so problem reševali predvsem s posegi na fasado in minimalnimi funkcionalnimi spremembami tlorisa, najbolj dodelana.

 

Celoten elaborat: mapa-pdf-h15a21

 

vizualizacija-h15a21-1

vizualizacija-h15a21-2

vizualizacija-h15a21-3

vizualizacija-h15a21-5

 

Priporočena sestava Baumit (klikni)

 

Priporočena sestava Kema (klikni)

 

 

Mailchimp brez napisa

Povezani članki