maks-fabiani-nagrada-umf
ŠTUDENTSKA NAGRADA USTANOVE MAKS FABIANI 2021

Ustanova Maks Fabiani bo v letu 2021 prvič podelila študentsko nagrado v višini 1.500 € študentki/študentu zadnjega letnika arhitekture ali urbanizma.

Namen nagrade
Nagrada je namenjena spodbujanju, razvoju in nadaljevanju arhitekturne urbanistične in filozofske misli Maksa Fabianija. Območje zastavljene naloge naj se giblje znotraj srednjeevropskega kulturnega prostora oziroma Mitteleurope, ki je bila tudi prostor delovanja Maksa Fabianija.

Tematika
Polje raziskovanja naj bo prostor podeželja v odnosu do urbanega prostora. Oba, tako urbani kot ruralni prostor, se v času pandemije radikalno  preminjata. Spreminja se jima značaj, posamezni urbanistični elementi dobivajo nov pomen, po ja vljajo se novi scenariji povezovanja in sobivanja različnih programov.

Izhodišča
Nagrajuje se idejni koncept urbanističn e ali arhitekturne zamisli v obliki eseja s skicami. Kandidatka/kandidat naj v slovenskem ali angleškem jeziku (od 3600 do 7000 znakov brez presledkov, črnobela skica vse na listu A4 formata) predstavi osnovno idejo projekta, ki bo zaobjel aktualne prostorske in družbene tematike preoblikovanja odnosa med ruralnim in urbanim okoljem ali ponovne opredelitve vaškega in mestnega urbanizma.

Merila ocenjevanja:
– Postavitev koncepta in njegova jasna razlaga
– Izbira lokacije in njena utemeljitev
– Inovativni pristop pri razumevanju misli Maksa Fabianija
– Dramaturgija in pripovednost eseja
– Izvirnost in jasnost skice

Prijave morajo prispeti na elektronski naslov UMF [email protected] do 30. julija 2021. Prejemnik nagrade bo znan 30. avgusta 2021.

Komisija:
prof. Janez Koželj, Borut Škabar, Blanka Malgaj, Matej Mljač, Danilo Antoni, Rajko Pertot, mag. Polona Filipič.

Za vprašanja ali pojasnila so dosegljivi na elektronskem naslovu: [email protected]

Mailchimp brez napisa

Povezani članki