SVET_VMES_POLJANSKA_naslovna-slika
Svet vmes: Šolski trg pred Gimnazijo Poljane

Prostor pred glavnim pročeljem Gimnazije Poljane na Strossmayerjevi ulici v Ljubljani že od začetka dvajsetega stoletja v tem delu mesta generira izrazit mestni značaj, obogaten s strani mladih uporabnikov, »poljancev«. S celostno prenovo in oblikovanjem jasne oblikovne govorice so se nanj odzvali člani arhitekturnega studia Svet vmes: »Gre za celostno prenovo trga pred gimnazijo, kjer s premišljenim vnosom novih urbanih elementov in spremembo robnih pogojev, predvsem pred stanovanjskim blokom in obstoječo kavarno, spodbudimo regeneracijo stihijskega in razpadajočega okoliškega grajenega tkiva.«

Arhitekti so se s kontekstom Gimnazije Poljane seznanili že leta 2017. Takrat so se z namenom oblikovanja kakovostnejših zunanjih površin lotili prenove notranjega atrija, kjer so, kot opisujejo, ustvarili »grafično zanimivo urbano krajino, ki kot oblikovno sproščena peta fasada prek oken komunicira z vsemi šolskimi hodniki, ki so orientirani na notranji trg gimnazije«. Tokrat jih je k projektu povabil biro Medprostor, ki je v letu 2019 pričel prenovo širšega območja Poljanske ceste. »Predlog predvideva fizično manifestacijo prelivanja ‘šolske vsebine’ navzven, v predprostor šole. Oblikovna govorica atrija Gimnazije Poljane je uporabljena kot ustvarjalka identitete trga,« še dodajajo arhitekti studia Svet vmes.

Območje pred vhodom v gimnazijo je že pred prenovo delovalo kot neke vrste trg. Tvorila ga je lijakasta razširitev pločnika, omejena z zahodno fasado stavbe na eni strani in s Strossmayerjevo ulico na drugi. Prostor je bil po posegu v skladu s sodobnimi smernicami višinsko izravnan in vizualno povečan, s čimer je bila ustvarjena učinkovita povezava predprostora gimnazije s kavarno nasproti nje. Tok prehajanja in zadrževanja uporabnikov je nakazan tudi likovno, z uporabo pranega betona s porfirnim agregatom. Nekdanji uporabniki prostora bodo v tem morda prepoznali tudi svojevrsten hommage znamenitemu sporu med cestnimi delavci in dijaki, ki so zaradi oddaljenosti obstoječega prehoda za pešce ob ponavljajočih se kaznih zaradi nepravilnega prečkanja cestišča vztrajno risali bližji prehod za pešce prav v omenjeni liniji.

Arhitekti so z reinvencijo prostora ustvarili tudi potrebno urbano opremo, s katero so želeli zagotoviti vse pripadajoče elemente specifičnega značaja novega trga: »Na novem šolskem trgu je moč najti vse bistvene vsebine, na primer na novo tlakovani kamniti parter pred obstoječo kavarno (komercialne vsebine), večji podest v obliki prodnika v senci šolskih dreves, izveden iz porfirnega betona in obložen z lesenimi deskami, za čakanje pred šolo, opazovanje; veliko klop pod javorjem v obliki votlega prodnika, ki hkrati korigira in animira že obstoječi vstopni parter stanovanjskega bloka. Velika klop (t. i. ‘ubežnik’) ovalne oblike na asfaltni površini je namenjena počitku in igri pod drevesom, stanovalcem, kavarni, dijakom, skejterjem …, in je kot taka v vlogi mediatorja med raznolikimi uporabniki javnega prostora.«

Ime projekta: ŠOLSKI TRG PRED GIMNAZIJO POLJANE
Avtorja projekta: SVET VMES, d.o.o.: Jure Hrovat in Ana Kreč
Konzultanti: MEDPROSTOR, d.o.o.: Rok Žnidaršič in Samo Mlakar
Investitor: Mestna občina Ljubljana
Fotograf: Matevž Paternoster, posnetek iz zraka: Mitja Kuret
Lokacija: Strossmayerjeva ulica, Ljubljana

Leto načrtovanja: 2019
Leto izvedbe: 2020

Površina: 600 m2

Pripravila: Manca Košir

Podprite Outsider z naročilom!

Mailchimp brez napisa

Povezani članki