neprej-k-zemlji-1
Začetek projekta: Naprej k zemlji!

Naprej k zemlji je 20-mesečni projekt štirih organizacij iz treh držav, ki nastaja v sklopu programa Erasmus+. Posvečali se bomo trajnostnemu razvoju in naravni gradnji z zemljo v povezavi z mladinskim delom in socialnim vključevanjem, pa tudi vprašanju, kako lahko ta načela vpnemo v sodobno arhitekturo.

Skozi projekt bomo ustvarili inovativno učno platformo, ki bo zajemala tiskovine in interaktivne spletne prispevke o gradnji z zemljo. Ti bodo vključevali strokovne smernice o gradnji, raziskavo obstoječih in tradicionalnih tehnik in znanih tehnik na globalni ravni ter njihovo strokovno poimenovanje v sodobnem slovenskem jeziku; največje zagate se namreč pogosto začnejo prav pri terminologiji. Vse vsebine bomo inovativno povezali z metodami neformalnega izobraževanja in socialnega vključevanja. Spremljali bomo tudi dogajanje na področju arhitekture iz zemlje po svetu.

Obenem bomo ugotovljeno in naučeno prek praktičnih delavnic gradnje z zemljo poskusili tudi realizirati. Na to temo se bo v prihajajočih mesecih zato odvila serija dogodkov in izobraževanj. Organizirali bomo tudi izvedbo mednarodnih učnih delavnic ter mednarodni seminar za mladinske in pedagoške delavce. Osrednje projektne aktivnosti bodo potekale na dveh prizoriščih, pri čemer bo prvo izvajalo »raz-gradnjo«, drugo pa »gradnjo« konkretne hiše iz zemlje. Prve delavnice se bodo na Dolenjskem zgodile že to poletje! Prav zmagovalna rešitev natečaja Hiša iz zemlje pa bo v praksi prelita v pilotni projekt za izvajanje meritev, nujno potrebnih za lažje pridobivanje dovoljenj za gradnjo iz zemlje v slovenskem prostoru.

Projekt boste lahko spremljali na spletni strani pod oznako »Naprej k zemlji«, v našem mesečniku Trafika in v reviji Outsider.

Vse skupaj ne bi bilo uresničljivo brez raznolikosti partnerstva. Pri reviji Outsider bomo ponudili svoja znanja, partnerji iz društva Zelena centralaTerraepaglie Plus in Bildungshausa Retzhof GmbH pa bodo k mozaiku pristavili svoj košček. Konec koncev nam znanje ne koristi prav veliko, če ga ne delimo. Na tem principu bo temeljilo tudi naše delo.

Zelena centrala (Slovenija) se je leta 2009 vzpostavila v Jurovskem Dolu kot civilno združenje, ki je v Slovenskih goricah želelo sprožiti zanimanje za socialno ekologijo in trajnostni razvoj podeželja. Ob peti obletnici delovanja se je iniciativa preoblikovala v društvo, ki se je do danes razširilo in okrepilo ter pridobilo prepoznavnost. Od leta 2014 deluje na štirih hektarjih kmetije v Jurovskem Dolu, kjer izvaja raznovrstne projekte mladinskega dela, ustvarjalnega neformalnega učenja in skupnostnih akcij na področjih trajnostnega razvoja podeželja, še posebej socialne ekologije, umetnosti, obrti, naravne gradnje in gradnje z zemljo ter biodinamičnega kmetovanja.

Terraepaglia Plus (Italija) se je vzpostavila leta 2013 v krajih ob Trasimenskem jezeru v osrednji Italiji kot neformalna skupina mladih in od takrat redno izvaja raznovrstne dejavnosti s področja trajnostnega razvoja podeželja, predvsem projekte o gradnji z naravnimi materiali ter o učinkoviti in smotrni rabi lokalnih naravnih virov. Skupina ima profesionalne izkušnje s sodelovanjem in izvajanjem aktivnosti neformalnega izobraževanja – v izmenjavah, delavnicah in seminarjih, še posebej na temo naravne gradnje z zemljo in slamo. Društvo se intenzivno posveča tudi arhitekturnim inovacijam za socialno vključevanje in konstrukcijam z naravnimi materiali iz lokalnega okolja.

Bildungshaus Retzhof GmbH (Avstrija) je znan igralec na področju izobraževanja odraslih doma in v tujini. V srž svojega delovanja postavljajo področje ozaveščanja in demokratične vzgoje; del slednjega je tudi ravnanje z okoljem. Uspehe njihovega dela potrjuje tudi certifikat Umweltzeichen (t. i. okoljski znak).

Pripravila: Klara Širovnik
Foto: Jana Jocif

Partnerji:

Mailchimp brez napisa

Povezani članki