IMG_2208 Outsider_1
Aleš Prijon, kandidat za predsednika ZAPS

7. aprila 2017 se izteče rok za oddajo glasovnic za novega predsednika Zbornice za Arhitekturo in Prostor Slovenije (ZAPS) in člane skupščine. Za mesto predsenika se potegujeta dva kandidata: Aleš Prijon in Rok Benda. Obema kandidatoma smo zastavili nekaj enakih vprašanj. Odgovori vam lahko pomagajo pri odločitvi, kateri si zasluži vaš glas. Hkrati odgovori kažejo na morebitno smer razvoja prostorske kulture Slovenije.

Vprašanja smo zastavili pisno. Odgovore objavljamo, kot smo jih prejeli, brez uredniških ali lektorskih posegov.

 

Aleš Prijon, kandidat za predsednika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije

z ekipo: Miha Dešman, Tomaž Krištof, Boris Matić, Ivan Stanič, Mima Suhadolc, Aleš Vrhovec

 

 

Zakaj kandidirate za pozicijo predcednika ZAPS?

Da bomo iz Zbornice naredili uporabno in funkcionalno orodje, ki bo zastopalo interese stroke. Zbornica mora biti aktivna in glasna, ter prisotna v javnem diskurzu. Reševati mora konkretne probleme arhitektov (status in pogoje dela). Odločno se mora boriti tudi za javno dobro in kvaliteto prostora.

Trenutno je zbornica dokaj benigna, ne upa se preveč izpostavljati ali konfrontirati.

Kako nameravate izboljšati stanje stroke?

Z izboljšanjem pogojev dela (nižji davki, obvezni cenik), večjimi pristojnostmi (država mora dosledno spoštovati naše licence) ter večjim ugledom stroke (zbornica mora biti javni izraz interesov stroke, izpostavljena v javnosti, glasna in brezkompromisna).

Prva naloga so boljši pogoji dela. Ustaviti moramo životarjenje in prekarizacijo  v stroki, ki sta ga sprožila gospodarska kriza in neoliberalno klečeplazništvo naše oblasti (umik tarifnika).

Zaščititi moramo pravice reguliranega poklica. Ne bomo kanibali,  prepuščeni brutalnemu trgu. Smo najpomembnejši varuh kvalitet prostora in trajnostnega, kulturno skladnega razvoja. S tem smo branik prihodnosti in zagotovilo funkcionalne sedanjosti. Uničevanje fizičnega kulturnega prostora je namreč ireverzibilno.

Naštejte vaše glavne programske smernice s časovnim planom.

Javna angažiranost in prepoznavnost ZAPS: takoj

Vrnitev obveznega cenika v predpise: 6 mesecev obvezen za člane ZAPS, 2 leti vrnitev v zakonodajo

Ocenjevanje uradništva in zahteva po vplivu: 3 mesece

Pravičnejša članarina zbornici: 3 mesece

Znižana stopnja DDV: 3 leta (se bodo strašno upirali)

Zavzemanje za mlade arhitekte: takoj

Izboljšani natečaji: 2 meseca

Širša podpora članom: takoj

Realno zavarovanje: 6 mesecev

Kako bo ZAPS zagotavljal preprečevanje dumpinških cen arhitekturnega dela? Kakšne ukrepe predvidevate v zakonodaji?

Na dva načina:

  1. Zahtevali bomo vrnitev tarifnika (minimalni tarifni pogoji) v zakonodajo. Najprej bomo uvedli obvezno spoštovanje tarifnika za člane ZAPS. Določili bomo standardne cene arhitekturnih storitev (vezane na količino potrebnih vloženih ur), javno objavljene na spletni strani Zbornice. Manj kot polovične cene le teh bomo obravnavali kot dumping. Člani bodo z Etičnim kodeksom zavezani, da ne ponujajo dumpinških cen. Kršitve etičnega kodeksa so tudi disciplinske kršitve.

Vzporedno bomo zahtevali, da se v zakonodajo vrne Tarifnik, kot je veljal v ZGO-1 do 27. 12. 2007. Trenutno poteka sodni spor med ZR Nemčijo in Evropsko komisijo glede tarifnika. Lahko, da bo že ta spor avtomatično rešil tudi naše probleme. Zahtevali bomo tudi, da R Slovenija, torej MOP, podpre ZR Nemčijo v tem sporu.

  1. Primere neobičajno nizkih cen, ki bi bili ponavljajoči, bomo preverjali skozi kvaliteto izdelka (vsebinske kršitve pri izdelavi dokumentacije). Kdor delo ponuja pod proizvodno ceno, tega dolgo ne zdrži, oziroma je zanj plačan na drug (vzporeden) način, kar pa ni dopustno.

Kako nameravate spodbujati zaposljivost in možnosti za delo mlajših arhitektov?

Za mlajše arhitekte bomo organizirali urejeno pripravništvo pri naših članih, s spodbujanjem dobrih praks. Mlajšim članom bomo že pred pridobitvijo licence omogočili (omejeno) članstvo v zbornici, da bodo tvorno sodelovali pri zbornični politiki.

Prepovedali bomo  brezplačno delo v birojih (npr. angažiranje štipendistov s tem namenom) in sodelovanje na natečajih z brezplačnim delom. Zahtevali bomo, da so mlajšim kolegom priznani njihovi avtorski prispevki.

Skupaj z dvigom cen bo tudi zaposljivost boljša.

Naštejte zadnjo umetniško razstavo, leposlovno knjigo in glasbeno prireditev, ki ste jo obiskali.

knjiga: Jevgenij Vodolazkin: Laurus (+-) , koncert: Let3, Kino Šiška (++), razstava: Arhitektura inventura 2017, Cankarjev dom (+++)

Program ekipe pod vodstvom Aleša Prijona

 

Odgovore Roka Bende preberite na spodnji povezavi:

Rok Benda, kandidat za predsednika ZAPS

 

Mailchimp brez napisa

Povezani članki