rok benda
Rok Benda, kandidat za predsednika ZAPS

7. aprila 2017 se izteče rok za oddajo glasovnic za novega predsednika Zbornice za Arhitekturo in Prostor Slovenije (ZAPS) in člane skupščine. Za mesto predsenika se potegujeta dva kandidata: Aleš Prijon in Rok Benda. Obema kandidatoma smo zastavili nekaj enakih vprašanj. Odgovori vam lahko pomagajo pri odločitvi, kateri si zasluži vaš glas in kažejo na morebitno smer razvoja prostorske kulture Slovenije.

 

Rok Benda, kandidat za predsednika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije

z ekipo: Mika Cimolini – informiranje in dogodki, Helena Kovač – izobraževanje, Ivanka Kraljić – pomoč članom, Petra Ostanek – zakonodaja, Gregor Reichenberg – UO arhitektura, Andrej Šmid – UO urbanizem, Urban Švegl – UO krajinska arhitektura

 

 

Zakaj kandidirate za pozicijo predsednika ZAPS?
V delovanje zbornice sem se vključil v prepričanju, da združeni lahko dosežemo več. Arhitekti smo individualna bitja, ki to dejstvo pogosto prezremo. Posledično precenjujemo svoj vpliv in se izčrpavamo s solo akcijami v boju z mlini na veter. Za kandidaturo sem se odločil na podlagi dobrega poznavanja trenutne situacije ter zavedanja, da mora stroka prevzeti vajeti v svoje roke. Postati mora avantgarda in z dobrimi praksami stopati pred zakonodajo. Za to potrebujemo močno zbornico, ki bo kos vsem izzivom. To lahko dosežemo le s povezovanjem in sodelovanjem med strokami.

Kako nameravate izboljšati stanje stroke?
Stanje v stroki lahko izboljšamo predvsem sami z dobro opravljenim delom, ki pa mora biti primerno vrednoteno in vselej plačano. Zbornica mora poskrbeti za to, da bo v javnosti naše delo razumljeno kot varna naložba z zajamčeno kakovostjo. Vsakdo pri tem tudi razume, da kakovost ni zastonj. Pripravili in nadgradili bomo navodila za pridobivanje posla, sklepanje pogodb, vzorce projektnih nalog in vzorčne projekte, ki bodo na voljo tudi naročnikom. Nadaljevali bom z brezplačno strokovno in pravno pomočjo članom in okrepili pojavnost stroke v družbi.

Naštejte vaše glavne programske smernice s časovnim planom.
Naša glavna usmeritev so dobre prakse oz. izdelava standarda z vzorčnimi primeri. Tega se moramo lotiti takoj. Dveletno obdobje bo izredno zgoščeno in vse naše aktivnosti bodo potekale vzporedno: pred nami je finiš zakonodajnih sprememb, vzpostaviti moramo stalen sistem strokovnega izobraževanja ter ga nadgraditi s spletno platformo. Sproti se moramo odzivati tudi na dogajanja v državi: Npr. pri aktualnih spremembah visokošolske zakonodaje moramo z argumenti pomagati fakultetam, da se pri financiranju ukine princip glavarine, ki jih sili v nesmiselno hiperprodukcijo kadrov.

Kako bo ZAPS zagotavljal preprečevanje dumpinških cen arhitekturnega dela? Kakšne ukrepe predvidevate v zakonodaji?
Nemški pravilnik HOAI predstavlja poleg cenika tudi standard projektantskih storitev. Gre torej za dve neločljivo povezani vsebini in prav standardi pri nas manjkajo. Zgolj skozi argument prenizke cene ne moremo ustrezno ukrepati, saj podjetja niso naši člani (temu nasprotuje država). Zbornica bo z novo zakonodajo dobila tudi nalogo kontrole nad delom članov, kar bo po pričakovanjih imelo podoben učinek kot prometni znak za radar, kjer večina vselej prilagodi hitrost. V primeru prenizkih cen, bomo preverili kakovost izdelkov in zoper kršitelje ustrezno ukrepali.

Kako nameravate spodbujati zaposljivost in možnosti za delo mlajših arhitektov?
Nova zakonodaja prinaša obvezno pripravništvo. Prizadevali si bomo za vzpostavitev urejenega mehanizma s preverjenimi mentorji in urejenim razmerami glede pogojev dela in plačila. Pripravniki bodo oproščeni članarine. Strokovne izpite bomo preoblikovali tako, da bodo mlajši kolegi lažje dostopali do pooblastil ter da bodo za strokovno pot tudi ustrezno poslovno usposobljeni. Pri natečajih bomo pozorni na to, da med kriteriji za udeležbo ne bo diskriminatornih določil, da bodo ti lažje dostopni ter da bodo cenovni okviri razumni in v naprej določeni.

Naštejte zadnjo umetniško razstavo, leposlovno knjigo in glasbeno prireditev, ki ste jo obiskali.
Zadnja razstava je bila Arhitektura inventura v CD.
Ker sprašujete za leposlovje, bi bil pravilen odgovor Cankarjevi Bobi, vendar je to vezano na branje naše devetošolke. Bolj od leposlovja me zanima znanost: trenutno berem Jezikovni nagon Stevena Pinkerja, pred tem pa sem z užitkom prebral vse iz zbirke Kratkih zgodb o skoraj vsem založbe Kvarkadabra.
Bralci me bodo gotovo razumeli, da kot družinski človek z obveznostmi, ki jih prinaša 5-članska družina, ne morem obiskati vseh koncertov, kot nekoč 🙂 Če bo vse po sreči, pa ne bom izpustil koncerta Pata Methenya, ki bo junija v Ljubljani.

Program ekipe pod vodstvom Roka Bende

Odgovore Aleša Prijona preberite na spodnji povezavi:

Aleš Prijon, kandidat za predsednika ZAPS

 

Mailchimp brez napisa

Povezani članki