banner---zakonodaja_1-bernik
Andrej Bernik, Francija

V Sloveniji se po treh letih ponovno spreminja gradbena zakonodaja. Novi predlogi odpirajo vroče polemike o vlogi inženirjev različnih strok pri projektiranju. Največji problem predlaganega zakona je v tem, da bodo po novem lahko vodje projekta kateri koli inženirji, ki so udeleženi pri projektu.

Kolegom arhitektom, ki delujejo v državah EU, smo poslali kratki vprašalnik glede tega področja v državah, kjer delujejo. Vprašalnik ni namenjen podrobni analizi zakonodaje, ampak praktičnemu delu v projektivi.

Namen teh kratkih intervjujev je, da opremo pogled na slovensko zakonodajo v kontekstu evropske prakse in spodbudimo k tehtnemu premisleku o naši novi zakonodaji, ki bi lahko bila temelj strokovnemu odločanju in ne birokratskim postopkom, ki bi bila zeleno naravnana in trajnostna.

 

Andrej Bernik že več kot desetletje živi v Parizu. Vodi arhitekturni studio Fieldwork. Usmerjen je v zeleno, klimatsko arhitekturo. Pred kratkim je bil v Parizu dokončan njegov projekt Terciarni gozd, ki spodbuja uravnavanje klime v mestih z zelenjem.

Kako bi na kratko opisal postopek pridobivanja dokumentacije za gradnjo v Franciji?
Na občini se predloži vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ta mora odgovoriti v treh mesecih. Če ni odgovora, velja da je vloga odobrena. Postopek je lahko daljši, do skupaj pet mesecev, če gre za območje kulturne dediščine, zaščite narave in podobno.

Kakšen je obseg dokumentacije za enodružinsko hišo?
Vse skupaj obsega okrog 15 strani: obrazec, fasade, prerez, lokacija, 3D pogled, fotografije lokacije in kratek opis arhitekture.

Koliko časa traja upravni postopek in ali je ta čas v naprej predvidljiv?
Roki so vnaprej določeni. Občina lahko zahteva dodatne informacije v roku enega meseca po vlogi. Roki nato tečejo od dopolnitve naprej.

Kakšna je vloga arhitekta? Ali lahko na primer tudi gradbeni inženir (ali strojnik ali kateri drug inženir) vodi projekt?
Če gre za hišo večjo od 160m2, lahko le arhitekt podpiše projekt. Sicer arhitekt ni potreben. Drugi podpisi inženirjev niso potrebni. Po pridobljenem gradbenem dovoljenju arhitekt ni več obvezen. Za večje objekte je nujen tehnični prevzem. Takrat se preverja dodatna dokumentacija. Pomembno vlogo igrajo tudi zavarovalnice.
Vse pogosteje gradbena podjetja z arhitekti ne želijo podpisati pogodb dlje kot do gradbenega dovoljenja. Dela nato vodijo drugi. Lahko kdorkoli. Največkrat gradbeni inženirji.

Kakšno izobrazbo in katera pooblastila mora imeti avtor arhitekture, da lahko pripravi projektno dokumentacijo?
Arhitekt je zaščiten poklic (kot zdravnik). Nujna je diploma šole za arhitekturo, strokovni izpit in članstvo v zbornici. Kdor tega nima se ne sme predstaviti kot arhitekt.

Na kratko: tri najbolj pereči problemi v arhitekturni stroki v vaši državi?
Zakonodaja javnih naročil se rahlja v prid privatnih interesov gradbenega sektorja.
Kvaliteta gradnje za trg je nizka. Velika gradbena podjetja gradijo ceneno, ker ni nadzora.
Gradbeni sektor v celoti (tudi arhitekti) ne upošteva opozoril glede klimatske krize in se ne prilaganja oziroma celo zavira razvoj v tej smeri.

Kako pogosto se spreminja zakonodaja za to področje?
To področje ureja mnogo zakonov, ki se nenehno spreminjajo, vendar ne en in isti zakon. Ko je nekaj spremenjeno potem to traja desetletje ali več.

Kako široko/ohlapno interpretirajo zakonodajo pristojne inštitucije (z drugimi besedami: je postopek bolj birokratski ali obstaja strokovna individualna presoja)?
Oboje. Upravni postopek je birokratski. Presoja nadzornika kulture dediščine je povem osebna, brez jasnih meril.

Pripravili: Matevž Granda, Srđan Nađ, Miloš Kosec, Nina Granda
Uredil: Matevž Granda

Z Andrejem Bernikom smo se pogovarjali tudi v Outsider #10:

Boris Bežan, Španija

Mailchimp brez napisa

Povezani članki