_KAM4069-2005
Arhitektura Krušec: Tržnica na Ptuju

Projekt obravnava prazen prostor v ptujskem mestnem središču, ki nikdar ni bil zamišljen kot trg. Do porušitve je na tem mestu stala vojašnica, nato pa je bilo območje preurejeno v parkirišča, cesto in tržnico.

Nekdanjo stavbo tržnice so arhitekti odstranili in nadomestili z novim objektom, ki je vstavljen med nivo nove tržnice in zgornji nivo cerkve. Objekt je izveden v rdečem betonu, njegov izrazito horizontalni značaj pa uravnoteža vertikalnost zvonika cerkve sv. Jurija.

Rdeča barva je tudi sicer rdeča nit projekta – arhitekti so namreč opazili, da so ptujske rdeče strehe ena od poglavitnih značilnosti starega mestnega jedra. Ob porušitvi nekdanje vojašnice je bila velika rdeča površina, ki je soustvarjala mestno veduto, izgubljena. Koncept nove odprte tržnice se naslanja na to ugotovitev in v tlak zarisuje območje stare vojašnice z rdečim teracem. Površine, ki so prej pripadale ulicam, pa so tlakovane s sivim pohorskim tonalitom. 

Po trgu so arhitekti umestili stole, namenjene spodbujanju interakcij med meščani. Arhitekti so želeli stole, ki so sicer njihov avtorski izdelek, pustiti nepritrjene, da bi se značaj trga lahko spreminjal glede na trenutno rabo, a se je investitor odločil, da stole kljub vsemu pritrdi. Njihove raznovrstne kompozicije kljub temu omogočajo množico različnih rab in ambientov. 

Ime projekta: Tržnica na Ptuju

Arhitektura: Arhitektura Krušec

Krajinska arhitektura: AKKA

Fotografije: Miran Kambič

Leto izvedbe: 2020

Besedilo: Ajda Bračič

Mailchimp brez napisa

Povezani članki