Atelje-Vozlic-Trg ob Komenskega ulici_02-web
Atelje Vozlič: Trg ob Komenskega ulici

So trgi, ki vrvijo od življenja ob vseh urah dneva, drugi so vezani na utrip delovnega dne, spet drugi zaživijo proti večeru. Običajno nosijo imena zaslužnih osebnosti, dogodkov ali mitov. So pa tudi trgi brez imen, mirni zalivi ob bolj živahnih prometnicah. Enega takih, ki se nahaja v najbolj urbanem predelu Ljubljane, ob ulici Komenskega, sta nedavno celovito prenovila arhitekta Matej in Vesna Vozlič.

Na trg se z glavnimi pročelji navezujejo tri slogovno in programsko različne javne stavbe: na vzhodu upravna stavba Lekarne Ljubljana (1950), na zahodu Delovno in socialno sodišče (1963), na severu Pionirski dom (1890; nekoč družinska vila, danes tu delujeta Art center in Hiša otrok in umetnosti). Osrednji in širše prepoznavni element prostora je fontana Mladinsko kolo Stojana Batiča iz leta 1962, ki trg zamejuje proti cesti. »Bazensko modre ploščice, plešoče figure in igrivi curki z leve in desne so zakoreninjeni v podzavesti marsikaterega Ljubljančana,« razlagata arhitekta.

Čeprav je vsaka izmed omenjenih stavb postavljena na svoji parceli, jih je trg nekoč povezoval tako med sabo kot z mestom. Sčasoma pa je ureditev pestilo vse več znakov dotrajanosti. Stavbe so začele prostor uporabljati ločeno, vezano na parcelno ureditev. Postavili so zapornice, betonska korita in zabojnike za smeti. Nekdaj enovit prostor trga je prostorsko in idejno razpadel.

Prenovo je naročila in financirala Lekarna Ljubljana. Nova ureditev se ukvarja s problematiko varne dostopnosti do posameznih stavb s ponovno vzpostavitvijo javnega povezovalnega trga. Rešitev temelji na premisleku o kvalitetnih obstoječih elementih – o fontani, zelenju in tlakovanju, ki kot preproga povezuje stavbe z mestom – in o svobodni uporabi mestnega prostora. Z reorganizacijo dostopa in parkiranja je bil prostor očiščen ovir. Fontana je bila restavrirana, zelenje pa v celoti ohranjeno in delno dosajeno.

Novo tlakovanje oblikovno sledi trikotniškemu vzorcu tlakovanja iz šestdesetih let, hkrati pa vpeljuje sodobne tehnične detajle, ki omogočajo, da je trg povozen. Na novo je opremljen z dolgimi lesenimi klopmi, ki uporabnike programov in naključne mimoidoče vabijo k postanku. V prostor so vrnili restavrirane stare svetilke, v zaledje trga pa umestili novo kolesarnico in nadstrešek za odpadke. Na izvedbo čaka še ureditev kratkotrajnega parkiranja ob cesti.

»Poseg je zadržan, vendar ni nepomemben,« zaključita avtorja prenove trga. »Mestu vrača košček javnega prostora, stavbam in programom, ki trg obkrožajo, pa dostojanstvo.«

Tloris situacije

 

Trg pred prenovo

 

Ime projekta: Trg ob Komenskega ulici
Avtorja: Matej Vozlič in Vesna Vozlič
Naročnik: Lekarna Ljubljana
Lokacija: Ljubljana

Leto projekta: 2020
Leto izvedbe: 2021

Projektant: Atelje Vozlič
Sodelavka: Mihaela Kastelic

Fotografije: Miran Kambič

Pripravil: L. J.

 

Mailchimp brez napisa

Povezani članki